Tra cứu 10/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2024 ký Quyết định sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2024 Chính phủ,Nghị quyết 10 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 10 Chính phủ ban hành 2024,NQ 10 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 10 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 10 Chính phủ mới nhất,NQ số 10 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 05/01/2024,Nghị quyết 10 Chính phủ về sửa đổi Nghị định thư số 1 hàng hóa có xuất xứ EVFTA 2024,NQ 10

Ban hành: 05/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2024

2

Nghị quyết 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2023 Chính phủ,Nghị quyết 10 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 10 Chính phủ ban hành 2023,NQ 10 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 10 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 10 Chính phủ mới nhất,NQ số 10 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023,Nghị quyết 10 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với địa phương 2023 2023,NQ 10

Ban hành: 03/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2023

3

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2022 về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2022 Chính phủ,Nghị quyết 10 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 10 Chính phủ ban hành 2022,NQ 10 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 10 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 10 Chính phủ mới nhất,NQ số 10 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 28/01/2022,Nghị quyết 10 Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc 2022,NQ 10 Chính phủ về Chiến lược

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

4

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2021 về gia nhập Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế do Chính phủ ban hành

Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA NHẬP HIỆP ƯỚC BUDAPEST VỀ SỰ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VIỆC NỘP LƯU CHỦNG VI SINH NHẰM TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC VỀ SÁNG CHẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

5

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết 18-NQTW; 56/2017/QH14 do Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2018,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức bộ máy ,Tổ chức bộ máy,Hệ thống chính trị,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02

Ban hành: 03/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

6

Nghị quyết 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2016,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2016

7

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2014 về việc gia nhập Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học do Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2014 Chính phủ,Nghị quyết 10 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 10 Chính phủ ban hành 2014,NQ 10 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 10 Chính phủ áp dụng 2014,NQ 10 Chính phủ mới nhất,NQ số 10 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 12/02/2014,Nghị quyết 10 Chính phủ về An toàn sinh học 2014,NQ 10 Chính phủ về An toàn sinh học

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

8

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành

-------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH CÀ MAU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

9

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2012 Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015 do Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2012,Chính phủ,Chương trình hành động,Chiến lược phát triển kinh tế xã hội ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

10

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2011 về giải thể xã, điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã mới thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

11

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2010 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Chính phủ ban hành

-------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2009/QH12 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!