Tra cứu 08/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2024 phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 08 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 08 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 08 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 08 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 08 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 08 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024,Chỉ thị 08 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 23/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2024

2

Chỉ thị 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023 CHỈ THỊ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ban hành: 23/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2023

3

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2022 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG Văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước,

Ban hành: 01/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2022

4

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ ĐẨY MẠNH XỬ LÝ, SỬ DỤNG TRO, XỈ, THẠCH CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, HÓA CHẤT, PHÂN BÓN LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

5

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020 CHỈ THỊ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Những năm gần đây, công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được những kết quả nhất định: nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể ngày một nâng cao, các biện pháp phòng, chống,

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

6

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2019 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2019,Thủ tướng Chính phủ,Ngành chế biến gỗ,Chế biến gỗ,Công nghiệp chế biến gỗ,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

7

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2018 về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cấp giấy phép xây dựng,Thủ tục cấp giấy phép xây dựng ,Giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

8

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản quan trọng của công dân: Bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

9

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM QUÁ TẢI BỆNH VIỆN, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI BỆNH VIỆN VỆ TINH Giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện là một trong các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của ngành Y tế, được Chính phủ, Thủ

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

10

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2015 về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2015,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg

Ban hành: 20/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

11

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2014 giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2014,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao chất lượng,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 12/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2014

12

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2013 thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2013,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ,Hội Luật gia Việt Nam,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/CT-TTg

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

13

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2012 về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý thị trường chứng khoán ,Chứng khoán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!