Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 08/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường giải pháp giảm quá tải bệnh viện

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

Theo đó, yêu cầu Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nhóm giải pháp giảm quá tải bệnh viện, đặc biệt là:

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới bệnh viện ngoài công lập, hợp tác với các bệnh viện nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014.

- Thực hiện chế độ cơ sở y tế tuyến trên định kỳ cử chuyên gia, bác sĩ đến khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến dưới, nhất là ở các vùng khó khăn; chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa trong việc hội chẩn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, hội thảo, đào tạo giữa các bệnh viện.

- Hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở trên cơ sở gắn với mô hình bác sĩ gia đình bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng vùng, miền…

Xem thêm tại Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 11/3/2016.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM QUÁ TẢI BỆNH VIỆN, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI BỆNH VIỆN VỆ TINH

Giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện là một trong các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của ngành Y tế, được Chính phủ, Thtướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Những năm gần đây, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương đã triển khai nhiều giải pháp, như cải tạo, đầu tư xây mới nhiều bệnh viện; thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; thực hiện luân phiên bác sĩ; ban hành tiêu chí đánh giá Cht lượng bệnh viện; cải tiến quy trình khám, chữa bệnh; thí Điểm mô hình bác sĩ gia đình v.v… Những giải pháp đó đã mang lại kết quả tích cực: Tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện đã cải thiện; thời gian chờ khám bệnh giảm; người dân được khám, chữa bệnh với kỹ thuật cao tại nhiều bệnh viện vệ tinh bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm.

Tuy nhiên, tình trạng quá tải ở không ít bệnh viện tuyến trên vẫn khá căng thẳng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là còn những địa phương chưa tham gia Đán Bệnh viện vệ tinh và không ít bnh viện đã tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015 nhưng chưa được cấp đủ kinh phí, đu tư trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực để đảm bảo Điều kiện tiếp nhận chuyn giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên.

Để các giải pháp giảm quá tải bệnh viện được thực hiện mạnh mẽ, hiệu qu, bn vững hơn các tuyến, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang Bộ và các tnh, thành phố trực thuộc trung ương tp trung chỉ đạo mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, ưu tiên đầu tư cho các bnh viện vệ tinh đảm bảo có đủ Điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

2. Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến trên tăng cường chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho tuyến dưới, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các bệnh vin công bố danh sách, các bệnh viện đtiêu chuẩn làm bệnh viện hạt nhân để các bnh viện vệ tinh lựa chọn đề xuất hỗ trợ chuyên môn; khẩn trương ban hành quy đnh đcác chuyên gia, bác sĩ gii ở các bệnh viện hạt nhân có trách nhiệm tham gia khám, chữa bệnh các bệnh viện vệ tinh. Không phân biệt bệnh vin nhà nước hay bệnh viện tư nhân trong lựa chọn bệnh viện hạt nhân, bệnh viện vệ tinh.

3. Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nhóm giải pháp giảm quá tải bệnh viện, đặc biệt là:

- Khuyến khích, tạo Điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới bệnh viện ngoài công lập, hợp tác với các bệnh viện nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ vmột số cơ chế, chính sách để phát triển y tế.

- Thực hiện chế độ cơ sy tế tuyến trên định kỳ cử chuyên gia, bác sĩ đến khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến dưới, nhất là ở các vùng khó khăn; chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa (telemedicine) trong việc hội chẩn, hỗ trợ chuyển giao kthuật, tư vấn, hội tho, đào tạo giữa các bệnh viện.

- Hoàn thin hệ thống y tế cơ sở trên cơ sở gắn với mô hình bác sĩ gia đình bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc Điểm của từng vùng, miền. Triển khai nhân rộng kết quả thực hiện thí Điểm mô hình bác sĩ gia đình.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên btrí nguồn vốn đu tư và các nguồn vốn ODA cho việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện thực hiện Mục tiêu giảm quá tải. Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời kinh phí đtriển khai các giải pháp giảm quá tải bệnh viện theo quy định.

5. y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để các bệnh vin vệ tinh trên địa bàn đủ Điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện hạt nhân; có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực y tế cht lượng làm việc lâu dài tại các cơ sở khám, chữa bệnh của địa phương.

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưng cơ quan thuc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị. B trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ th, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph;
- C
ác Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ
, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng
thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nưc;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- C
ơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, KTN, TKBT, QHQT;
- Lưu
: VT; KGVX (3b).T.Y.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.736
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.6