Tra cứu 07/2003/PL-UBTVQH11

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2003/PL-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 291218 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

******** Số: 07/2003/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 07/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN Để bảo đảm an toàn sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám bệnh, chữa bệnh của

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

2

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Cán bộ công chức sửa đổi,Pháp lệnh Cán bộ công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Công chức dự bị,Sửa đổi,Bổ sung,11/2003/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

3

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/PL-UBTVQH11 Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 12/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của

Ban hành: 26/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

4

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Pháp lệnh 10 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,Phòng chống mại dâm,Cưỡng bức bán dâm,Người bán dâm,Bảo kê mại dâm,Chứa mại dâm,Môi giới mại dâm,10/2003/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

5

Pháp lệnh động viên công nghiệp năm 2003

Pháp lệnh 09 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Động viên công nghiệp,Động viên công nghiệp,Chuẩn bị động viên công nghiệp,Doanh nghiệp công nghiệp,Chỉ tiêu động viên công nghiệp,09/2003/PL-UBTVQH11,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

6

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Trọng tài Thương mại,Trọng tài Thương mại,Trung tâm Trọng tài,Trọng tài viên,Hội đồng trọng tài,Thỏa thuận trọng tài,Phí trọng tài,08/2003/PL-UBTVQH11,Thương mại,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

7

Pháp lệnh dân số năm 2003

Pháp lệnh 06 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân số,Sức khỏe sinh sản,Cơ cấu dân số,Phân bố dân cư,Chất lượng dân số,Chỉ số phát triển con người,Chăm sóc sức khỏe sinh sản,Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản,Tuyên truyền sức khỏe sinh sản,06/2003/PL-UBTVQH11,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

8

Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2008 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết

Ban hành: 22/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

9

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ưu đãi sửa đổi,Người có công cách mạng,Sửa đổi,Bổ sung,35/2007/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

10

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007

Pháp lệnh 32 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh bảo vệ công trình an ninh,Công trình an ninh quốc gia quan trọng,Bảo vệ công trình an ninh quốc gia,Công trình an ninh quốc gia,Bảo vệ công trình quan trọng,32/2007/PL-UBTVQH11 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

11

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Pháp lệnh 34 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Lấy phiếu tín nhiệm,Lấy ý kiến nhân dân,34/2007/PL-UBTVQH11,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

12

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Thực hiện Thỏa thuận quốc tế,Thỏa thuận quốc tế,33/2007/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ:

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

13

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Pháp lệnh 30 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi,Pháp lệnh điều tra hình sự,Cơ quan Cảnh sát điều tra,Cục Cảnh sát điều tra tội phạm,Sửa đổi,Bổ sung,30/2006/PL-UBTVQH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

14

Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh giải quyết hành chính sửa đổi,Pháp lệnh vụ án hành chính sửa đổi,Giải quyết vụ án hành chính sửa đổi,Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính,Giải quyết vụ án hành chính,Thủ tục giải quyết vụ án hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,29/2006/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Pháp lệnh ngoại hối năm 2005

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ngoại hối,Tỷ giá hối đoái,Dự trữ ngoại hối,Hoạt động ngoại hối,Chuyển tiền một chiều,Giao dịch vãng lai,Thị trường ngoại tệ,28/2005/PL-UBTVQH11,Tiền tệ - Ngân hàng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

phúc ******** Số: 27/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 07/2021/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ban hành: 25/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2021

18

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Ưu đãi người có công cách mạng,Người hoạt động cách mạng,Người hoạt động kháng chiến,Người có công cách mạng,Có công cách mạng,26/2005/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

11/2021/UBTVQH15,Nghị quyết 11 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,Điều chỉnh Chương trình xây dựng pháp lệnh,Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

20

Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005

Pháp lệnhUỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Cảnh vệ,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Đối tượng cảnh vệ,Lực lượng cảnh vệ,Chế độ cảnh vệ,25/2005/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!