Tra cứu 06/2008/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 284164 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Số: 06/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

2

Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

3

Thông tư 15/2008/TT-BCT hướng dẫn một số điều Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại do Bộ Công thương ban hành

--------- Số: 15/2008/TT-BCT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP

Ban hành: 02/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

4

Nghị định 06/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

06/2024/ND-CP,Nghị định 06 2024 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 06/2024/ND-CP ngày 25/01/2024,Nghị định 06 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quản lý hoạt động đường thủy

Ban hành: 25/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2024

5

Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

06/2023/ND-CP,Nghị định 06 2023 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 06/2023/ND-CP ngày 21/02/2023,Nghị định 06 Chính phủ về Kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2023,NĐ 06 Chính phủ

Ban hành: 21/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2023

6

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

06/2022/ND-CP,Nghị định 06 2022 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 06/2022/ND-CP ngày 07/01/2022,Nghị định 06 Chính phủ về Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn 2022,

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

7

Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

06/2021/ND-CP,Nghị định 06 2021 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021,Nghị định 06 Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 2021,NĐ 06 Chính phủ

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

8

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

06/2020/ND-CP,Nghị định 06 2020 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 06/2020/ND-CP ngày 03/01/2020,Nghị định 06 Chính phủ về Nhà nước thu hồi đất 2020,NĐ 06 Chính phủ về Nhà nước thu hồi

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

9

Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

06/2019/ND-CP,Nghị định 06 2019 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 06/2019/ND-CP ngày 22/01/2019,Nghị định 06 Chính phủ về Động vật hoang dã 2019,NĐ 06 Chính phủ về Động vật hoang dã

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

10

Nghị định 06/2018/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

06/2018/ND-CP,Nghị định 06 2018 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 06/2018/ND-CP ngày 05/01/2018,Nghị định 06 Chính phủ về Giáo viên mầm non 2018,NĐ 06 Chính phủ về Giáo viên mầm non

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

11

Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

06/2017/ND-CP,Nghị định 06 2017 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 06/2017/ND-CP ngày 24/01/2017,Nghị định 06 Chính phủ về Kinh doanh đặt cược 2017,NĐ 06 Chính phủ về Kinh doanh đặt

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2017

12

Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

06/2016/ND-CP,Nghị định 06 2016 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 06/2016/ND-CP ngày 18/01/2016,Nghị định 06 Chính phủ về Dịch vụ phát thanh truyền hình 2016,NĐ 06 Chính phủ về Dịch

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

13

Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

06/2015/ND-CP,Nghị định 06 2015 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 06/2015/ND-CP ngày 13/01/2015,Nghị định 06 Chính phủ về Công ty mẹ 2015,NĐ 06 Chính phủ về Công ty mẹ 2015,Nghị định

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

14

Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

06/2014/ND-CP,Nghị định 06 2014 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 06/2014/ND-CP ngày 21/01/2014 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

15

Thông tư 06/2020/TT-BKHCN hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP, 154/2018/NĐ-CP và 119/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

119/2017/NĐ-CP 2020,TT 06 Bộ Khoa học và Công nghệ về Biện pháp thi hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP 2020,Thông tư Biện pháp thi hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP Bộ Khoa học và Công nghệ 2020,Thông tư 06 Bộ Khoa học và Công nghệ về Biện pháp thi hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP 2020,TT 06 Bộ Khoa học và Công nghệ về Biện pháp thi hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP 2020,Thông

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

16

Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

06/2013/ND-CP,Nghị định 06 2013 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 06/2013/ND-CP ngày 09/01/2013,Nghị định 06 Chính phủ về Bảo vệ cơ quan 2013,NĐ 06 Chính phủ về Bảo vệ cơ quan

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

17

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2024 thông qua Tờ trình và Đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập Thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương do Chính Phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2024 Chính phủ,Nghị quyết 06 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 06 Chính phủ ban hành 2024,NQ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 06 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 06 Chính phủ mới nhất,NQ số 06 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 05/01/2024,Nghị quyết 06 Chính phủ về thông qua Tờ trình thành lập phường An Điền 2024,NQ 06 Chính phủ

Ban hành: 05/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2024

18

Nghị định 06/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

06/ND-CP,Nghị định 06 2008 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 06/ND-CP ngày 06/11/2008,Nghị định 06 Chính phủ về Điều chỉnh địa giới hành chính 2008,NĐ 06 Chính phủ về Điều chỉnh địa

Ban hành: 06/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

19

Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

06/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ HỘ TỊCH, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VÀ CHỨNG THỰC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 02/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

20

Nghị định 06/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và số đại biểu được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009

06/ND-CP,Nghị định 06 2007 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 06/ND-CP ngày 05/04/2007,Nghị định 06 Chính phủ về Tỉnh Hậu Giang 2007,NĐ 06 Chính phủ về Tỉnh Hậu Giang 2007,Nghị định

Ban hành: 05/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!