Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/CT-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191400 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 02/CT-VKSTC về phát động phong trào thi đua năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021 Năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đạt

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

2

Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2020 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020 CHỈ THỊ CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN Những năm qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo VKSND tối cao đã chủ động

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2020

3

Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 02/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN Trong nhiều năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

4

Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2016 về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

-------------- Số: 02/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2017 Năm qua, cùng với khí thế thi đua của cả nước, phát huy những thành tích đã đạt được, ngành Kiểm sát nhân dân đã vượt qua nhiều khó

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

5

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2021 về thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/HD-VKSTC,Hướng dẫn 02 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự,Thống kê giám định tư pháp trong hình sự,Thống kê giám định tư pháp tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

6

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2020 Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

7

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2022 về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2022,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân,Thanh tra trong ngành Kiểm sát,Công tác thanh tra ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

8

Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2021 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/CT-VKSTC,Chỉ thị 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân 2022,Công tác tư pháp của ngành Kiểm sát 2022,Công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

9

Chỉ thị 08/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

08/CT-VKSTC,Chỉ thị 08 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quản lý yêu cầu bồi thường Nhà nước trong tố tụng hình sự,Giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước trong tố tụng hình sự,Giải quyết bồi thường Nhà nước trong tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

10

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

07/CT-VKSTC,Chỉ thị 07 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tăng cường kháng nghị phúc thẩm vụ án hành chính,Tăng cường giám đốc thẩm vụ án hành chính,Kháng nghị phúc thẩm giám đốc thẩm vụ việc dân sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

11

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường trách nhiệm hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/CT-VKSTC,Chỉ thị 06 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra hình sự,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong truy tố hình sự,Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

12

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nâng cao chất lượng tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân,Tiếp tục đổi mới tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

13

Chỉ thị 04/CT-VKSTC năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/CT-VKSTC,Chỉ thị 04 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác phòng chống dịch Covid19 tại cơ quan,Phòng chống Covid19 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống Covid19 tại cơ quan Viện kiểm sát tối cao,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

14

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát,Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

15

Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2020 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/CT-VKSTC,Chỉ thị 01 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân 2021,Triển khai công tác của ngành Kiểm sát nhân dân,Thực hiện công tác của ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2021

16

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm ma túy năm 2018 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 02/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN MA TÚY NĂM 2018 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

17

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

07/CT-VKSTC,Chỉ thị 07 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức,Công tác bồi dưỡng công chức viên chức,Công tác đào tạo viên chức Viện kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

18

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2020 tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/CT-VKSTC,Chỉ thị 06 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản,Thu hồi tài sản bị thất thoát trong án về tham nhũng,Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong án về tham nhũng,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO --------

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

19

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự,Trách nhiệm công tố,Tăng cường trách nhiệm công tố để tránh oan sai,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

20

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế thực hành quyền công tố,Xử lý tội phạm,Phòng chống dịch bệnh,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84