Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/CT-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56802 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân. 2. Tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

2

Công văn 1805/VKSTC-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1805/VKSTC-VP,Công văn 1805 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống Covid 19,Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 Viện kiểm sát,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

3

Công văn 1714/VKSTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

hội nghị, cuộc họp bằng hình thức trực tuyến; làm việc tại nhà nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả công việc và an toàn bảo mật theo quy định. 7. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

4

Công văn 3238/VKSTC-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

và tỉnh Quảng Nam); đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. VKSND tối cao thông báo đến các đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

5

Công văn 1862/VKSTC-V11 năm 2022 tham gia ý kiến Dự thảo Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

kiểm sát Quân sự Trung ương; - Các đơn vị Vụ 3, Vụ 5, Vụ 7, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 12, Vụ 14, Thanh tra, Văn phòng VKSND tối cao; - VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022”; Kế hoạch số

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

6

Công văn 1360/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-VKSTC ngày 23/02/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và để công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2022 bảo đảm chất lượng, hiệu quả; VKSND tối cao hướng dẫn

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

7

Công văn 1250/VKSTC-V16 năm 2022 về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1250/VKSTC-V16,Công văn 1250 2022,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến,Công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến,Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

8

Công văn 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 năm 2008 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/2008/CT-VKSTC-VPT1,Công văn 03 2008,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự,Tăng cường kháng nghị phúc thẩm hình sự,Tăng cường công tác phúc thẩm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

9

Công văn 5173/VKSTC-V11 về giải đáp khó khăn, vướng mắc qua tổng kết công tác năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Đề nghị VKSND tối cao xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý hồ sơ kiểm sát THADS, HC trong Ngành; nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý kiểm sát THADS, HC. Sổ thụ lý, theo dõi và xử lý các quyết định về THADS, HC (Mẫu số 40) và các Biểu số 01, 02/TKLN-THADS của Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BTP-VKSTC-TANDTC ngày 31/5/2016

Ban hành: 27/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2022

10

Công văn 4733/VKSTC-V12 năm 2021 hướng dẫn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1,2,3; - Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của Viện trưởng Viện VKSND tối cao về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; qua

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

11

Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3622/VKSTC-HDTT,Công văn 3622 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thi tuyển thiết kế,Thi tuyển viên chức y tế,Thủ tục thi tuyển công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

12

Công văn 3487/VKSTC-V8 năm 2021 về phòng ngừa và xử lý khi người bị bắt buộc chữa bệnh chết do nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở bắt buộc chữa bệnh do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành

3487/VKSTC-V8,Công văn 3487 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Xử lý người bị bắt buộc chữa bệnh chết do nhiễm Covid 19,Xử lý đối tượng bắt buộc chữa bệnh chết do nhiễm Covid 19,Xử lý đối tượng bắt buộc chữa bệnh chết do Covid 19,Trách nhiệm hình sự,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2021

13

Công văn 3443/VKSTC-V8 năm 2021 hướng dẫn kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3443/VKSTC-V8,Công văn 3443 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước,Kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước,Hướng dẫn kiểm sát thực hiện Quyết định đặc xá,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

14

Công văn 3436/VKSTC-V15 năm 2021 hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3436/VKSTC-V15,Công văn 3436 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ,Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ,Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

15

Công văn 3318/VKSTC-V8 năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid19 và đảm bảo công tác kiểm sát tại các cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3318/VKSTC-V8,Công văn 3318 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Biện pháp phòng chống dịch Covid19 cơ sở giam giữ,Phòng chống dịch Covid19 cơ sở giam giữ,Đảm bảo công tác kiểm sát cơ sở giam giữ,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

16

Công văn 2881/VKSTC-V8 năm 2021 hướng dẫn kiểm sát đặc xá và tăng cường phòng, chống dịch Covid do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2881/VKSTC-V8,Công văn 2881 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn kiểm sát đặc xá,Biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19,Kiểm sát đặc xá và phòng chống dịch Covid19,Trách nhiệm hình sự,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

17

Công văn 2792/VKSTC-V8 năm 2021 về triển khai Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2792/VKSTC-V8,Công văn 2792 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Triển khai Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN,Quyết định 1161 về đặc xá,Đặc xá tha tù trước thời hạn,Thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

18

Công văn 2659/VKSTC-V11 về giải đáp khó khăn, vướng mắc qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2659/VKSTC-V11,Công văn 2659 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải đáp khó khăn qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,Giải đáp vướng mắc qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,Vướng mắc qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

19

Công văn 2193/VKSTC-V10 năm 2021 về khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2193/VKSTC-V10,Công văn 2193 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai,Kiểm sát giải quyết vụ án hành chính trong quản lý đất đai,Nâng cao chất lượng kiểm sát vụ án hành chính về đất đai,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

20

Công văn 2177/VKSTC-V8 năm 2021 về đảm bảo chất lượng kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2177/VKSTC-V8,Công văn 2177 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đảm bảo kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong dịch Covid 19,Kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong tình hình dịch Covid 19,Chất lượng kiểm sát tại cơ sở giam giữ phòng chống Covid 19,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86