Tra cứu 01/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2024 tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 01 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 01 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 01 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 01 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 04/01/2024,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 04/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2024

2

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 01 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 01 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 01 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 01 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

3

Chỉ thị 01/CT-TTg về đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC, THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 Năm 2021, đất nước ta đã gặp phải những khó khăn, thách thức rất

Ban hành: 08/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

4

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, mỗi ngày có thêm khoảng 600 ngàn ca mắc mới và khoảng 6 ngàn người tử vong, đặc biệt đã xuất

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

5

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển doanh nghiệp,Công nghệ,Giải pháp thúc đẩy,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

6

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,CT 01 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 01 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,CT 01 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2019,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

7

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực,

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

8

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2017 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

9

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2016 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

10

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2015,Thủ tướng Chính phủ,Phong trào toàn dân ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

11

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2014,CT 01 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 01 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2014,CT 01 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 01 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22/01/2014,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

12

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2013 tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC – NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013) Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

13

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2012 về biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2012,Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!