Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 01/CT-TTg 2023 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới

Số hiệu: 01/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 03/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu, báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy (báo cáo Chính phủ trong Quý III năm 2023).

Rà soát các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu hộ cứu nạn để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự;

Thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

Xem chi tiết tại Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự cgắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), công tác PCCC và CNCH đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, nhất là tại khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quán karaoke..., một số vụ làm chết nhiều người, tổn thương lớn về tinh thần, thiệt hại nặng nề về vật chất của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, an sinh xã hội, gây hoang mang dư luận. Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Kinh tế, xã hội đất nước phát triển nhanh nhưng hạ tầng PCCC chưa được đầu tư phát triển đúng tầm, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương chưa coi trọng đến công tác PCCC và CNCH; công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH không ít nơi bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, phó mặc cho các lực lượng chuyên trách; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, nhiều nơi làm “qua loa, chiếu lệ”, chưa quan tâm phân tích nguyên nhân các vụ cháy để rút kinh nghiệm, chỉ rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn, còn chủ quan, coi nhẹ công tác này; đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PCCC và CNCH còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn hiện nay là nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nòng cốt là các lực lượng chuyên trách trong công tác PCCC và CNCH và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân đối với công tác này. Công tác PCCC và CNCH phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chng”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Tng khu phan toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân.

Mục tiêu đối với công tác PCCC và CNCH: Phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đ cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (Quyết đnh số 630/QĐ-TTg); Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH (Quyết định số 1492/QĐ-TTg); Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC (Công văn số 319/TB-VPCP).

b) Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

c) Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và năng lực quản lý, năng lực sản xuất của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

d) Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

đ) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

e) Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH.

g) Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và CNCH hiện đại, phù hợp với tình hình, sự phát triển của đất nước. Khẩn trương nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương

a) Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu, báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy (báo cáo Chính phủ trong Quý III năm 2023).

- Rà soát các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các bộ, ngành, địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Tất cả các vụ cháy phải được xác minh, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ Đề án tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đảm bảo đầu tư trang bị tối thiểu 01 bộ trang thiết bị bảo vệ cá nhân chuyên dụng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chiến đấu và một số loại phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH nhà cao tầng, công trình ngầm, rừng, cơ sở sản xuất, bảo quản và sử dụng hóa chất, phương tiện CNCH trên bộ, biển, trên không... Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chuyên nghiệp, tinh nhuệ khi tham gia xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn quốc mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ An toàn phòng cháy, chữa cháy để thu hút nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hoạt động PCCC và CNCH phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan (hoàn thành trong Quý I năm 2023).

- Chủ động quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021 - 2025, nhất là dự án liên quan đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Hướng dẫn chi khen thưởng, hỗ trợ đột xuất từ Quỹ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

b) Bộ Xây dựng

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH đảm bảo phù hợp với tình hình mới (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Tập trung hoàn thành tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế; trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ vừa ở vừa kết hợp mục đích khác (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/TB-VPCP).

- Chủ trì, phối hợp Bộ Công an khẩn trương sửa đổi các quy định về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị để giải quyết những bất cập hiện nay trong công tác cấp nước phục vụ chữa cháy, CNCH (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/TB-VPCP).

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng... (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

c) Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực; nghiên cứu bổ sung quy định về sử dụng điện (sau công tơ) làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý trong sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình (theo tiến độ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực).

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg).

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tập trung xây dựng giải pháp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg).

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để bảo đảm điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/TB-VPCP).

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em (hoàn thành trong Quý I năm 2023).

e) Bộ Nội vụ

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng chữa cháy và CNCH phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tính chất công việc, điều kiện của đất nước, khả năng của ngân sách nhà nước và cân đối với các lực lượng khác (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/TB-VPCP).

g) Bộ Khoa học và Công nghệ

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm điện (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg).

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác PCCC và CNCH theo hướng hiện đại (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg).

h) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý về văn hóa tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; rút giấy phép kinh doanh ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự theo kiến nghị của ngành Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo hướng quy định chặt chẽ hơn về điều kiện cấp phép kinh doanh, chỉ cấp phép khi các cơ sở đủ điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự và bổ sung quy định về thời hạn đối với Giấy phép này (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/TB-VPCP).

i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường chỉ đạo công tác PCCC rừng tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng. Khẩn trương xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về PCCC rừng; quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với tàu cá (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1492/QĐ-TTg).

k) Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc hàng năm xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung phương án phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

l) Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí để tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đối với phía Nhật Bản về Hiệp định vay cho Dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản trình cấp thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

m) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn đầu tư công trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Công an lập Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Trung tâm kiểm định phương tiện PCCC và CNCH Quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc (hoàn thành trong Quý I năm 2023).

n) Bộ Giao thông vận tải

Nghiên cứu lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, xử lý, ứng phó với các sự cố, tai nạn vào nội dung đào tạo lái xe (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

o) Bộ Tư pháp

Góp ý, thẩm định, tham gia xây dựng, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

p) Bộ Ngoại giao

Nghiên cứu ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH để nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giai đoạn 2022 - 2026 (hoàn thành trong Quý I năm 2023).

q) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH theo hướng dẫn của Bộ Công an (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

r) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát him, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về PCCC và CNCH vào các khung giờ khán giả dễ theo dõi; công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

s) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương; phân công rõ trách nhiệm của sở, ngành chức năng địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã kèm theo cơ chế kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH tại từng địa phương (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng... Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật nếu buông lỏng quản lý trong cấp phép đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý khi chưa bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện (từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành (hoàn thành theo tiến độ xử lý tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân).

- Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg).

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Bảo đảm thực hiện Quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Quản lý và ưu tiên bố trí kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

3. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu chí bình xét thi đua (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ” (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

4. Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại hộ gia đình; tích cực vận động và tham gia thực hiện phong trào toàn dân PCCC; gắn kết phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH với các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương phát động, đưa nội dung phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH thành một nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường phối hợp với Bộ Công an trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến công tác PCCC và CNCH, đảm bảo xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, nâng cao ý thức của mọi người dân trong chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

6. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để phát động phong trào tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đoàn viên (hoàn thành trong Quý I năm 2023).

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện (hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2023). Giao Bộ trưởng Bộ Công an giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.163

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!