Loading...

Triển lãm thương mại

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

Công ty tôi chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử, để quảng bá thương hiệu của mình Ban giám đốc đã quyết định mở hội chợ tại thành phố Vinh - Nghệ An để quảng bá mặt hàng điện tử này. Vậy cho hỏi việc đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại phải đăng ký trước bao nhiêu ngày và hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ gồm các giấy tờ gì?

Hỏi đáp pháp luật Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại có nghĩa vụ gì?

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại có nghĩa vụ gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Điệp. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam có phải đăng ký tổ chức không?

Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam có phải thực hiện thủ tục đăng ký tổ chức hay không? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trường Sơn. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam có phải thực hiện thủ tục đăng ký tổ chức hay không? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Việc chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Việc chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thanh Nhi. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở đâu?

Việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thanh Chương. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hình thức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có thể được thực hiện theo những hình thức nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Điệp. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có thể được thực hiện theo những hình thức nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Thời hạn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Điệp. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Bảo. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Vi. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn trả lời xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Thời hạn trả lời về việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Nghĩa. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn trả lời về việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Xử lý việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bị trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn ra sao?

Việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bị trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn thì được xử lý như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Nghị. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bị trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn thì được xử lý ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hội chợ, triển lãm thương mại được tổ chức tại Việt Nam phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Hội chợ, triển lãm thương mại được tổ chức tại Việt Nam phải đáp ứng những yêu cầu gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Nghĩa. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hội chợ, triển lãm thương mại được tổ chức tại Việt Nam phải đáp ứng những yêu cầu gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam với danh nghĩa của tỉnh, thành phố

Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam với danh nghĩa của tỉnh, thành phố thì cần phải đạt được những tiêu chuẩn gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tường Vi. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam với danh nghĩa của tỉnh, thành phố thì cần phải đạt được những tiêu chuẩn gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thời gian công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Thời gian công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tường Vi. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời gian công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Khi nào thì đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại?

Việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện trong những trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tường Vân. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện trong những trường hợp nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cách thức đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có thể được thực hiện theo những cách thức nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tường Viên. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại có thể được thực hiện theo những cách thức nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn trả lời việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Thời hạn trả lời việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tường Viên. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn trả lời việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trường Sơn. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Việc sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Việc sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thanh Nhàn. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào