Loading...

Quyền đối với giống cây trồng

Hỏi đáp pháp luật Đăng ký quyền đối với giống cây trồng

Tôi tên Minh Sang hiện sinh sống tại Long An. Ban biên tập cho tôi hỏi: giờ tôi muốn đăng ký quyền đối với giống cây trồng, thì thực hiện như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi.

(****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ được quy định như thế nào?

Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hiếu Anh. Hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Tùng, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Có được góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền đối với giống cây trồng hay không?

Có được góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền đối với giống cây trồng hay không? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Vinh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các loại tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Có được góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền đối với giống cây trồng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đức Vinh (ducvinh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cách thức nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng

Cách thức nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Bảo Nam, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, cách thức nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Bảo Nam (hoangnam*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phạm Thị Phương Ly. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Phạm Thị Phương Ly (phuongly*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Xử phạt hành vi sử dụng bằng bảo hộ giống cây trồng đã bị đình chỉ hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng

Xử phạt như thế nào đối với hành vi sử dụng bằng bảo hộ giống cây trồng đã bị đình chỉ hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Công Danh. Tôi đang làm việc tại Trung Tâm Cây Giống Đại Học Nông Nghiệp. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là nếu tổ chức, cá nhân sử dụng bằng bảo hộ giống cây trồng bị đình chỉ để thực hiện quyền đối với giống cây trồng thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0126***) 

Hỏi đáp pháp luật Xử phạt hành vi sử dụng bằng bảo hộ đã bị hủy bỏ hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng

Xử phạt như thế nào đối với hành vi sử dụng bằng bảo hộ đã bị hủy bỏ hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Công Danh. Tôi đang làm việc tại Trung Tâm Cây Giống Đại Học Nông Nghiệp. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là nếu tổ chức, cá nhân sử dụng bằng bảo hộ giống cây trồng đã bị hủy bỏ hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0126***) 

Hỏi đáp pháp luật Xử phạt hành vi sử dụng thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng của người khác để hành nghề

Xử phạt như thế nào đối với hành vi sử dụng thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng của người khác để hành nghề? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Mỹ Ngọc. Tôi đang làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng Thiện Nhân. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là nếu tổ chức, cá nhân sử dụng thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng của người khác để hành nghề thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (01658***) 

Hỏi đáp pháp luật Xử phạt hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng của người khác để hành nghề

Xử phạt như thế nào đối với hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng của người khác để hành nghề? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thiên Anh. Tôi đang làm việc tại Cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng Đình Thụ. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là nếu tổ chức, cá nhân sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng của người khác để hành nghề thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (thienanh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Xử phạt hành vi sử dụng bằng bảo hộ giống cây trồng đã hết hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng

Xử phạt hành vi sử dụng bằng bảo hộ giống cây trồng đã hết hiệu lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Công Danh. Tôi đang làm việc tại Trung Tâm Cây Giống Đại Học Nông Nghiệp. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là nếu tổ chức, cá nhân sử dụng bằng bảo hộ giống cây trồng đã hết hiệu lực thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0123***) 

Hỏi đáp pháp luật Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Phương, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Phạm vi quyền của đại diện quyền đối với giống cây trồng

Phạm vi quyền của đại diện quyền đối với giống cây trồng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hùng Lâm, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về phạm vi quyền của đại diện quyền đối với giống cây trồng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của đại diện quyền đối với giống cây trồng

Trách nhiệm của đại diện quyền đối với giống cây trồng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thu Hoài, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Trách nhiệm của đại diện quyền đối với giống cây trồng. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Nam, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đào tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng

Đào tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hùng Lâm, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Đào tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Ghi nhận tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Ghi nhận tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Lâm, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Ghi nhận tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào