Phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Nhà ở xã hội là chung cư phải có diện tích tối thiểu là bao nhiêu? Đất để phát triển nhà ở xã hội bao gồm những loại đất nào?

Nhà ở xã hội là chung cư phải có diện tích tối thiểu là bao nhiêu? Đất để phát triển nhà ở xã hội bao gồm những loại đất nào? Xin hỏi là trong trường hợp mua nhà ở xã hội thì diện tích nhỏ nhất của loại nhà này bao nhiêu m2, tôi thuộc đối tượng mua nhưng tôi muốn biết diện tích nhà có đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của tôi không? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Đất dùng để phát triển nhà ở xã hội trước ngày 01/07/2015 được quy định như thế nào?

Đất dùng để phát triển nhà ở xã hội trước ngày 01/07/2015 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Đình Thái. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật nhà ở qua các thời kỳ và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/07/2015, đất dùng để phát triển nhà ở xã hội được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được quy định ra sao theo Luật Nhà ở năm 2005?

 Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được quy định ra sao theo Luật Nhà ở năm 2005? Xin chào quý ban biên tập, tôi tên Mỹ Hạnh sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Vì đáp ứng nhu cầu hiểu biết tôi có tìm hiểu về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dù có tìm hiểu nhưng vẫn chưa hiểu lắm, nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được quy định ra sao trước khi Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0123**)

Hỏi đáp pháp luật Vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội

Vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Linh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Ngọc Linh (ngoclinh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức phát triển nhà ở xã hội

Các hình thức phát triển nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Trọng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các hình thức phát triển nhà ở xã hội được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Trọng (nguyentrong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc huy động vốn để phát triển nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Việc huy động vốn để phát triển nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Hưng, là công chức nhà nước đã về hưu, hiện tôi đang sinh sống tại Tp Đà Nẵng. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp. Cụ thể là việc huy động vốn để phát triển nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Phát triển nhà ở xã hội theo hình thức xây dựng - chuyển giao được quy định như thế nào?

Phát triển nhà ở xã hội theo hình thức xây dựng - chuyển giao được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thu Minh, là nhân viên văn phòng, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Hà Nội, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc phát triển nhà ở xã hội theo hình thức xây dựng - chuyển giao được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị

Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hà Ngọc Giang, là kỹ sư xây dựng đang làm việc tại Tp Hồ Chí Minh. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp. Cụ thể là quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các khu công nghiệp

Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các khu công nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Long, hiện đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin thêm giúp tôi. Cụ thể là quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các khu công nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội

Nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Anh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp. Cụ thể là nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Sở Xây dựng trong quản lý nhà ở xã hội

Trách nhiệm của Sở Xây dựng trong quản lý nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Trung, hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đang cần tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Sở Xây dựng trong quản lý nhà ở xã hội được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.      

Hỏi đáp pháp luật Môi trường, khuôn viên và nhà ở của cơ sở trợ giúp xã hội phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào?

Tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên và nhà ở của cơ sở trợ giúp xã hội được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm về tổ chức và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội. Qua một vài tài liệu, tôi được biết, hiện nay, các cơ sở trợ giúp xã hội phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép hoạt động. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành, môi trường, khuôn viên và nhà ở của cơ sở trợ giúp xã hội phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Hồ Trọng Đạt (dat***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở của nhà ở xã hội

Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở của nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Anh, hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đang cần tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở của nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.     

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào