Nhà ở thương mại

Nhà ở thương mại đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Mua nhà ở thương mại hình thành trong trương lai có bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu?

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Công, tôi có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi, cụ thể: Tôi đang có dự định mua nhà ở hình thành trong tương lai của một người bạn. Vậy Ban biên tập. Cụ thể: Mua nhà ở thương mại hình thành trong trương lai có bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu?

Hỏi đáp pháp luật Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại

Cho tôi hỏi trong giai đoạn từ 2010 - 2015 thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại được quy định nhưt hế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Minh Thư - Bến Tre

Hỏi đáp pháp luật Khách hàng là cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại phải có các điều kiện nào?

Khách hàng là cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại phải có các điều kiện nào? Chào ban biên tập, tôi là Nguyễn Hà My, tìm hiểu quy định của pháp luật về hỗ trợ vay vốn mua nhà ở xã hội, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là: Khách hàng là cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại phải có các điều kiện nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn. 

Hỏi đáp pháp luật Nguồn vốn đề phát triển nhà ở thương mại được quy định như thế nào?

Nguồn vốn đề phát triển nhà ở thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tuấn Anh. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật nhà ở qua các thời kỳ và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/07/2015, nguồn vốn đề phát triển nhà ở thương mại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại

Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Nhàn, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thanh Nhàn (thanhnhan*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư

Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hạnh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Ngọc Hạnh (ngochanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Quân, hiện tôi đang làm việc tại một công ty Bất động sản, đang tìm hiểu quy định về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

Trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Hưng, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp tôi. Cụ thể là trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quy định về việc ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại tại Việt Nam

Việc ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Trần Văn Phúc, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại tại Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Trần Văn Phúc (tranphuc*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quy định về huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại

Chế độ huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Xuân Hùng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phát triển, quản lý, sử dụng, sở hữu, giao dịch về nhà ở, nhà ở xã hội, quản lý nhà nước về nhà ở, nhà ở xã hội. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, chế độ huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Nguyễn Xuân Hùng (xuanhung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện sử dụng nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục thực hiện sử dụng nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phạm Tiến Minh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trình tự, thủ tục thực hiện sử dụng nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư tại Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Phạm Tiến Minh (tienminh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện được vay vốn mua nhà ở thương mại
Vừa qua tôi có mua lại căn hộ chung cư thương mại thuộc dự án HH2B đường Lê Văn Lương kéo dài (đã đóng tiền đợt 1 với Chủ đầu tư). Chủ đầu tư Vinaconex Xuân Mai liên kết với Ngân hàng BIDV tạo điều kiện cho vay gói 30.000 tỷ đồng của Chính phủ. Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng và nộp thuế, Chủ đầu tư đã xác nhận tại văn bản chuyển nhượng. Tôi có nhu cầu vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và đã làm thủ tục với Ngân hàng BIDV. Hồ sơ của tôi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của gói vay 30.000 tỷ đồng của Chính phủ gồm: Giấy xác nhận thực trạng nhà ở; bảng kê khai lương; giấy xác nhận chưa kết hôn; hợp đồng lao động; CMND; sổ hộ khẩu; mức thu nhập dưới 9 triệu đồng/ tháng (nhưng tôi đã chứng minh được với ngân hàng tổng mức thu nhập là 11 triệu đồng/tháng). Sau khi xem xét hồ sơ, phía ngân hàng cho biết, tôi không thể vay với lý do: "Người vay vốn là người trực tiếp ký hợp đồng với Chủ đầu tư". Trong khi đó hiện tôi là người chịu trách nhiệm trên hợp đồng chuyển nhượng này. Tôi có tham khảo Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng về gói vay 30.000 tỷ đồng không có quy định sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng thì không vay được chỉ quy định ghi chú là người trực tiếp ký với Chủ đầu tư. Tôi muốn hỏi, tại sao khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng sang tên tôi không được tham gia gói 30.000 tỷ đồng? (Kể từ ngày làm xong chuyển nhượng tôi là người có quyền và nghĩa vụ trên hợp đồng đó được coi là người mua nhà với Chủ đầu tư, sau này đóng tiền các đợt tiếp theo hóa đơn tên tôi và sổ nhà tên tôi). Tôi có thuộc đối tượng đáp ứng đầy đủ điều kiện để vay gói 30.000 tỷ đồng không?
Hỏi đáp pháp luật NHÀ ĐẤT - HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về việc Huy động vốn đối với dự án nhà ở thương mại. Tôi đang có nhu cầu mua căn hộ nhưng theo quy định của Luật Nhà ở 2005 thì Chủ đầu tư được ứng trước 70% giá trị hợp đồng (khi xây dựng xong phần móng). Vây xin luật sư cho tôi hỏi: 30% còn lại sẽ được Chủ đầu tư huy động tiếp là khi nào? Tôi xin chân thành cám ơn và mong sự phản hồi của Luật sư trong thời gian sớm nhất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào