Kỷ luật Đảng viên vi phạm

Kỷ luật Đảng viên vi phạm đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Khánh Linh, hiện đang làm việc tại Quận 10, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

Tôi có thắc mắc liên quan đến Đảng viên rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cho tôi hỏi trong giai đoạn từ năm 2008-2012 thì việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp được quy định ra sao? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn 

Mỹ Huyền (huyen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy định cũ

Vì tính chất công việc cần tra cứu lại các văn bản cũ nên tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi vấn đề sau. Cụ thể trong giai đoạn từ năm 2014-2016 thì việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện như thế nào? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều 

Hiền Lan - Bình Định

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng nào có thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm?

Đối tượng nào có thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Minh Kỳ, tôi sinh sống và làm việc tại Bình Định. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đối tượng nào có thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm? Có văn bản nào quy định về những đối tượng này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (minh.ky***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hùng, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi là Đảng viên, tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hùng, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hùng, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Như Phương, hiện đang làm việc tại Quận 10, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp, cụ thể là vấn đề: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hùng, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

Hỏi đáp pháp luật Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Ngọc Linh, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Khánh, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi quan tâm đến vấn đề chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Các trường hợp nào chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Nguyễn Thạch, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hoàng Linh, hiện đang làm việc tại Quận 8, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi có một số câu hỏi cần được giải đáp. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về bầu cử

Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về bầu cử được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Khánh Ngọc, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi đang tìm hiểu về vấn đề xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về bầu cử. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về bầu cử được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào