Loading...

Hoạt động hàng hải

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng nào được tính giá dịch vụ trong hoạt động hàng hải quốc tế?

Tôi hiện là nhân viên làm việc tại Cảng cát Lái, vừa qua tôi có nghe một người bạn nói đầu năm 2019 thì có văn bản quy định về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam. Nên dựa vào quy định mới nhất đó thì những đối tượng nào được tính giá dịch vụ trong hoạt động hàng hải quốc tế?

(*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc hoạt động hàng hải theo Bộ luật Hàng hải 2005

Hoạt động hàng hải là một trong những ngành quan trọng đối với nước ta. Tôi muốn tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động hàng hải từ trước đến nay. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi nguyên tắc hoạt động hàng hải theo Bộ luật Hàng hải 2005 được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Ngọc Lan - Cần Thơ

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng tính giá dịch vụ là tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa gồm những đối tượng nào?

Đối tượng tính giá dịch vụ là tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa gồm những đối tượng nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Ngọc Ngoan. Hiện nay, tôi đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đối tượng tính giá dịch vụ là tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa gồm những đối tượng nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (09077***)

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng tính giá dịch vụ là hành khách và tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế gồm những đối tượng nào?

Đối tượng tính giá dịch vụ là hành khách và tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế gồm những đối tượng nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Trần Đạt. Hiện nay, tôi đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đối tượng tính giá dịch vụ là hành khách và tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế gồm những đối tượng nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (tran_dat***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa

Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngọc Dung (ngocdung***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải quốc tế

Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Mai Ngọc (ngoc****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế

Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Phú Vinh (vinh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải quốc tế

Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Hùng (hung***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa

Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Xuân Lâm (lam***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước đối với hoạt động hàng hải quốc tế

Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Nhật Hoàng (hoang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế

Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với hoạt động hàng hải quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hữu Tài (tai***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa

Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Trọng Tấn (tan***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước đối với hoạt động hàng hải nội địa

Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Huy (minhhuy***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa

Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Thu (0978***)

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải

Thủ tục công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Thủ tục công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Tuyết (tuyet****@gmail.com)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào