Loading...

Giá tính thuế giá trị gia tăng

Hỏi đáp pháp luật Quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng trước 01/01/2004

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 có quy định sửa đổi, bổ sung về vấn đề xác định giá tính thuế giá trị gia tăng. Vậy, trước khi Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003 có hiệu lực thi hành thì vấn đề trên được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng trước 01/01/2006

Xin chào các bạn. Tôi là Trần Văn Thành, hiện đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang làm bài báo cáo về vấn đề thuế giá trị gia tăng và muốn tham khảo các bạn một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực này. Cụ thể là, trước ngày 01/01/2006 thì giá tính thuế giá trị gia tăng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được xác định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng trước 01/01/2014

Pháp luật nước ta trước ngày 01/01/2014 quy định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng được xác định như thế nào ạ? Mong nhận được sự giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể từ phía Ban tư vấn!

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với tem, vé cước vận tải, vé xổ số

Giá tính thuế GTGT đối với tem, vé cước vận tải, vé xổ số được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với tem, vé cước vận tải, vé xổ số là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào?  

Nguyễn Hoài Hoàn Hảo (hao***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Giá tính thuế GTGT đối với  điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với  điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào?  Thùy Trang (trang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược

Giá tính thuế GTGT đối với  dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Bình. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với  dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào? Văn Tĩnh (tinh***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải, bốc xếp

Giá tính thuế GTGT đối với  dịch vụ vận tải, bốc xếp được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Bình. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải, bốc xếp là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào?

Xuân Chuyên (0986****)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói

Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào?

Hữu Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ cầm đồ

Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ cầm đồ được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ cầm đồ là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào?

Lưu Văn Quý (0907****)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động in

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động in được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với hoạt động in là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào?

Đặng Hải Hưng (hung***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với đại lý giám định, đại lý xét bồi thường

Giá tính thuế GTGT đối với đại lý giám định, đại lý xét bồi thường được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hưng Yên. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với đại lý giám định, đại lý xét bồi thường là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào?

Thành Duyệt (0908****)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra

Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra được quy định cụ thể ra sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào? 

Phạm Hoàng Yến (yen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Vé mời tham dự đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ Việt Nam tính thuế GTGT với giá bao nhiêu?

Giá tính thuế GTGT của vé mời tham dự đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT vé mời tham dự đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ Việt Nam là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào? 

Minh Tuyết (tuyet***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với tài sản cho thuê

Giá tính thuế GTGT đối với tài sản cho thuê được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với tài sản cho thuê là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào? 

Vũ Văn Trình (trinh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào? 

Hoàng Quang Quân (quan***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động gia công hàng hóa

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động gia công hàng hóa được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuy Hòa, Phú Yên. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với hoạt động gia công hàng hóa là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào? 

Vũ Đình Huy (huy***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn, Bình Định. Trong quá trình công tác, một số vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào? 

Vũ Khắc Tường (0907****)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào