Loading...

Đăng kiểm tàu biển

Hỏi đáp pháp luật Kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở đăng kiểm tàu cá như thế nào?

Xin chào ban biên tập, đối với những cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá thì Tổng cục Thủy sản sẽ kiểm tra duy trì điều kiện của từng cơ sở. Anh chị cho tôi hỏi việc kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở đăng kiểm tàu cá được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Dữ liệu về đăng ký, đăng kiểm tàu cá gồm những gì?

Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi dữ liệu về đăng ký, đăng kiểm tàu cá gồm những gì? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Chân thành cảm ơn!

Minh Cảnh - Khánh Hòa

Hỏi đáp pháp luật Đăng kiểm tàu biển Việt Nam theo Bộ luật Hàng hải 2005

Hoạt động hàng hải là một trong những ngành quan trọng đối với nước ta. Tôi muốn tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động hàng hải từ trước đến nay. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi đăng kiểm tàu biển Việt Nam theo Bộ luật Hàng hải 2005 được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Quốc Cường - Khánh Hòa

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục đăng kiểm điện tử được quy định như thế nào?

Thủ tục đăng kiểm điện tử được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Nguyễn Trần Phương Vy, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng kiểm điện tử. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Thủ tục đăng kiểm điện tử được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.         

Hỏi đáp pháp luật Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa là gì?

Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa là gì? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Khánh Ngọc, hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải. Vì yêu cầu công việc, tôi cần tìm hiểu một số định nghĩa có liên quan đến lĩnh vực này. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.   

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá từ ngày 01/01/2019

Điều kiện đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Nghị, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thủy sản và quản lý nhà nước về thủy sản. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, điều kiện đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thanh Nghị (thanhnghi*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá từ ngày 01/01/2019

Việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Nghĩa, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thủy sản và quản lý nhà nước về thủy sản. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đức Nghĩa (ducnghia*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm viên tàu cá

Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm viên tàu cá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Mạnh Ninh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thủy sản và quản lý nhà nước về thủy sản. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ của cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm viên tàu cá được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Mạnh Ninh (manhninh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quyền và nghĩa vụ trong hoạt động đăng ký, đăng kiểm tàu cá của Tổng cục Thủy sản

Quyền và nghĩa vụ trong hoạt động đăng ký, đăng kiểm tàu cá của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trọng Tình. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ trong hoạt động đăng ký, đăng kiểm tàu cá của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trọng Tình (tinh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Tiêu chuẩn lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Quang Đăng. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, tiêu chuẩn lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Quang Đăng (dang*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Hòa Bình. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Hòa Bình (hoabinh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Đơn vị nào đăng kiểm thực hiện kiểm tra lưu hành xe bốn bánh có gắn động cơ?

Đơn vị nào đăng kiểm thực hiện kiểm tra lưu hành xe bốn bánh có gắn động cơ? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phú Hoài. Tôi đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể đơn vị nào đăng kiểm thực hiện kiểm tra lưu hành xe bốn bánh có gắn động cơ? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (01263***)

Hỏi đáp pháp luật Các loại trang bị cứu sinh nào phải được Đăng kiểm giám sát khi lắp đặt và thử hoạt động?

Các loại trang bị cứu sinh nào phải được Đăng kiểm giám sát khi lắp đặt và thử hoạt động? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hòa, đang sinh sống tại Bình Thuận, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi các loại trang bị cứu sinh nào phải được Đăng kiểm giám sát khi lắp đặt và thử hoạt động? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Thanh Hòa_093**)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào