Loading...

Công nghiệp quốc phòng

Hỏi đáp pháp luật Chính sách của Nhà nước đối với người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt

Chính sách của Nhà nước đối với người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, Nhà nước có chính sách ra sao đối với người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Thành Luân (luan***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh là gì?

Tôi đang tìm hiểu về một số ngành công nghiệp và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Công nghiệp quốc phòng, an ninh là gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh theo Luật Quốc phòng 2018 mới nhất

Công nghiệp quốc phòng, an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, một phần quan trọng của thực lực, tiềm lực quốc phòng, an ninh. Vậy cho tôi hỏi, theo quy định mới nhất tại Luật quốc phòng 2018 thì công nghiệp quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

Chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, Nhà nước có chính sách ra sao đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Huyền Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng

Nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, Nhà nước quản lý những vấn đề gì trong hoạt động công nghiệp quốc phòng? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Thanh Lợi (0908****)

Hỏi đáp pháp luật Chính sách của Nhà nước đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt

Chính sách của Nhà nước đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, Nhà nước có chính sách ra sao đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Mỹ Lệ (0908****)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng

Nội dung hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay hoạt động hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng gồm những nội dung nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Trần Mai Hương (huong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công nghiệp quốc phòng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay những hành vi nào bị cấm trong hoạt động công nghiệp quốc phòng? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Thùy Vân (van***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các cơ sở công nghiệp quốc phòng

Các cơ sở công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay công nghiệp quốc phòng gồm những cơ sở nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Ngọc Mai (mai***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu của hoạt động quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Yêu cầu của hoạt động quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hoạt động quy hoạch, kế hoạch công nghiệp quốc phòng phải đáp ứng những yêu cầu nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Thanh Yên (yen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Căn cứ của hoạt động quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Căn cứ của hoạt động quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng  được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hoạt động quy hoạch, kế hoạch công nghiệp quốc phòng dựa trên những căn cứ nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Thành Luân (luan***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung hoạt động quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Nội dung hoạt động quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hoạt động quy hoạch, kế hoạch công nghiệp quốc phòng gồm những nội dung nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Kim Thanh (thanh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hoạt động quy hoạch, kế hoạch công nghiệp quốc phòng do cơ quan nào phê duyệt? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Thanh Thủy (thuy***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng

Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hoạt động công nghiệp quốc phòng được đầu tư phát triển bởi nguồn vốn nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Thùy Mai (mai***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp quốc phòng

Nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hoạt động công nghiệp quốc phòng được xác định nguồn nhân lực ra sao? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Thành Hiếu (hieu***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Đất phục vụ công nghiệp quốc phòng

Đất phục vụ công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, đất phục vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng được xác định ra sao? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Mỹ An (an***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng

Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay hoạt động hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Vũ Thị Lụa (lua***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, ngành công nghiệp quốc phòng được xây dựng và phát triển theo những nguyên tắc nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Trần Mai Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Vị trí của công nghiệp quốc phòng

Vị trí của công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, công nghiệp quốc phòng có vị trí ra sao? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Việt Hoàng (hoang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng

Nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế đất nước, tuy nhiên một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, công nghiệp quốc phòng thực hiện những nhiệm vụ gì? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Đặng Hoàng Nam (nam***@gmail.com)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào