Bổ nhiệm cán bộ

Bổ nhiệm cán bộ đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Có được tuyển chọn người tốt nghiệp đại học luật làm cán bộ Viện kiểm sát quân sự không?

Tốt nghiệp đại học luật có được tuyển chọn vô làm cán bộ Viện kiểm sát quân sự không? Nói ngọng có được tuyển chọn làm cán bộ Viện kiểm sát quân sự không? Quy trình tuyển chọn cán bộ Viện kiểm sát quân sự đối vớnhững người là sinh viên tốt nghiệp đại học ngoài quân đội?

Xin chào ban biên tập, em hiện đang là sinh viên học một trường đại học về luật, không biết khi tốt nghiệp em có thể được tuyển chọn vô làm cán bộ Viện kiểm sát quân sự không? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Việc tạm dừng bổ nhiệm cán bộ, công chức có ảnh hưởng đến bầu bí thư đoàn xã?

Theo tinh thần của Nghị quyết 32/NQ-CP thì tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Như vậy, địa phương tôi đang thiếu bí thư đoàn xã thì có thể thực hiện bầu đối với chức danh này không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Hỏi đáp pháp luật Bổ nhiệm cán bộ cần đáp ứng các điều kiện nào?

Chào các anh/chị, tôi tên Văn Nhanh hiện là công chức cấp xã, vừa qua vì một số công việc mà tôi có tìm hiểu về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ, nhưng tôi chưa rõ là việc bổ nhiệm cán bộ cần đáp ứng các điều kiện nào? Vấn đề này được quy định tại đâu?

Hỏi đáp pháp luật Việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm cán bộ trong cơ quan nhà nước trước năm 2010

Theo tôi được biết thì hiện nay với sự ra đời của Luật Cán bộ, công chức 2008 thì việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ trong cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Hiến pháp và các luật có liên quan. Vậy trước ngày Luật Cán bộ, công chức 2008 có hiệu lực (tức trước ngày 01/01/2010) thì việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm cán bộ trong cơ quan nhà nước được quy định ra sao?

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ đảng được quy định ra sao?

NNguyên tắc bổ nhiệm cán bộ đảng được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Lâm, hiện tôi đang tìm hiểu quy định về  phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ trong các cơ quan đảng. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ đảng được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề trên? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

 

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện để được bổ nhiệm cán bộ đảng được quy định ra sao?

Điều kiện để được bổ nhiệm cán bộ đảng được quy định ra sao?  Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Phương, hiện tôi đang tìm hiểu quy định về  phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ trong các cơ quan đảng. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Điều kiện để được bổ nhiệm cán bộ đảng được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề trên? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số

Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nam, sống tại Bình Dương. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực thuế. Tôi đang tìm hiểu về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số nhưng chưa tìm được văn bản quy định nội dung này. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)    

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn bổ nhiệm Cán bộ điều tra hình sự

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Cán bộ điều tra hình sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, Tôi là Nguyễn Hữu Toàn. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động Điều tra viên hình sự để phục vụ nhu cầu cá nhân. Theo như tôi biết thì trong hoạt động điều tra hình sự, ngoài Điều tra viên thực hiện hoạt động điều tra hình sự thì còn có Cán bộ điều tra được bổ nhiệm để giúp Điều tra viên thực hiện một số hoạt động Điều tra hình sự. Cho tôi hỏi, tiêu chuẩn bổ nhiệm Cán bộ điều tra được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Hữu Toàn (huutoan*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Ai có quyền bổ nhiệm cán bộ phòng giáo dục đào tạo

Xin chào ban biên tập! Xin cho tôi hỏi? Thông tư 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT ..., Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận... thay thế Thông tư 47/2011 và có hiệu lực từ 12/7/2015. Trong thông tư mới này có Điều 8 - Tổ chức và biên chế, trong đó có nói là - Trưởng phòng GD&ĐT Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Nhưng theo Điều lệ các cấp học thì Trưởng phòng GD&&ĐT có quyền bổ nhiệm, miễm nhiệm, luân chuyển... hiệu trưởng, hiệu phó./ Vậy tôi xin hỏi tôi phải hiểu Thông tư mới này quy định về điều này như thế nào? Xin cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Quy định chung khi bổ nhiệm cán bộ, công chức

Tôi là đọc giả thường xuyên của báo NNVN, luật sư trả lời rất bổ ích cho công tác chuyên môn, nhưng hiện tại tôi đang có vướng mắc cần luật sư giải thích về bổ nhiệm một kế toán. Hiện nay có ý kiến cho rằng: “Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh tại các trường đại học đều có học về nghiệp vụ kế toán. Đối chiếu với Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công chức tốt nghiệp hệ đại học chính quy đại học kinh tế Đà Nẵng, được cấp bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật là đủ điều kiện làm công tác kế toán” Xin hỏi luật sư ý kiến trên là đúng hay sai và vì sao? Mong luật sư giải thích.

Hỏi đáp pháp luật Về việc bổ nhiệm cán bộ với chức danh phó, trưởng các ban của đảng uỷ khối
Bạn đọc Nguyễn Danh Cảnh, ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang hỏi về việc bổ nhiệm trưởng, phó các ban tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Bạn Nguyễn Danh Cảnh cho biết về vấn đề này có hai loại ý kiến khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Người đứng đầu cấp ủy thay mặt ban thường vụ ký quyết định. Ý kiến thứ hai: Các chức danh phó, trưởng các ban tham mưu giúp việc của đảng ủy khối là của chính quyền nên thủ trưởng cơ quan đảng ủy khối ký quyết định bổ nhiệm chứ không thể lấy danh nghĩa ban thường vụ. Xin hỏi, thực hiện như thế nào là đúng?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào