Loading...

Bầu cử cán bộ

Hỏi đáp pháp luật Trình tự lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân gồm những bước nào?

Trình tự lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Hiện tại, em đang tìm tài liệu để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân, em thấy số tài liệu rất ít. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, theo pháp luật hiện hành trình tự lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được tiến hành qua những bước nào? Em có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Lâm Mỹ Dạ (0903****)

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân
Hỏi đáp pháp luật Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân dựa trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Trần Đình Xô, mới nhận công tác tại Công an Quận 7, TP.HCM. Hiện tại, tôi đang được tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ công tác. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, một vài điểm tôi chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, theo pháp luật hiện hành, việc lấy phiếu tín nhiệm trong công an nhân dân tuân theo những nguyên tắc nào? Tôi có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn! 

Trần Đình Xô (xotran***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được tổ chức ở đâu?

Nơi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Nguyễn Văn Nam, mới nhận công tác tại Công an huyện Củ Chi, TP.HCM. Hiện tại, tôi đang được tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ công tác. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, một vài điểm tôi chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được tiến hành ở đâu? Nội dung này được điều chỉnh bởi văn bản nào? Mong nhận được phản hồi từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Văn Nam (namnguyen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân căn cứ vào những tiêu chí nào?

Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Huỳnh Minh Đức, hiện đang công tác tại Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM. Thời gian này, tôi đang được tham gia khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ công tác. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, một vài điểm tôi chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, theo pháp luật hiện hành, việc lấy phiếu tín nhiệm trong công an nhân dân căn cứ vào những tiêu chí nào? Tôi có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn! 

Huỳnh Minh Đức (ducminh***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân

Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Nguyễn Đình Gia, hiện đang công tác tại Công an Thành phố Vinh, Nghệ An. Hiện tại, tôi đang được tham gia khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ công tác. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, một vài điểm tôi chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, theo pháp luật hiện hành, việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được tiến hành khi nào? Tôi có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Đình Gia (gianguyen***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu về năng lực thực tiễn khi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân

Yêu cầu về năng lực thực tiễn khi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối trường Đại học An ninh nhân dân. Hiện tại, em đang tìm tài liệu để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân, em thấy số tài liệu rất ít. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, theo pháp luật hiện hành, khi  lấy phiếu tín nhiệm trong công an nhân dân, các đối tượng phải đáp ứng những yêu cầu nào về năng lực thực tiễn? Em có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Võ Chí Thanh (thanhvo***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổng hợp kết quả sau lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được tiến hành như thế nào?

Tổng hợp kết quả phiếu tín nhiệm sau khi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Lâm Văn Thời, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Gần đây, tôi có tìm hiểu về lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân, tôi được biết, quá trình này phải trải qua nhiều giai đoạn. Cho tôi hỏi, sau khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, việc tổng hợp kết quả được tiến hành như thế nào? Tôi có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn! 

Đỗ Huyền Ngọc (ngochuyen***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị trong công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, chỉ huy

Trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị trong công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, chỉ huy được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối trường Đại học An ninh nhân dân. Hiện tại, em đang tìm tài liệu để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân, em thấy số tài liệu rất ít. Nhờ anh chị tư vấn giúp em, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị trong công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, chỉ huy? Em có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Cảm ơn Ban biên tập rất nhiều! Bùi Công Á (abui***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân

Trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối trường Đại học An ninh nhân dân. Hiện tại, em đang tìm tài liệu để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp. Trong đó, khi nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân, em thấy số tài liệu rất ít. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, theo pháp luật hiện hành, người được lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân có trách nhiệm như thế nào? Em có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Trần Hữu Luận (0126****)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của người ghi phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân

Trách nhiệm của người ghi phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Võ Văn Ngôn, hiện đang công tác tại Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Do nhu cầu công việc, gần đây, tôi có nghiên cứu đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, một vài điểm tôi chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, theo pháp luật hiện hành, trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu có trách nhiệm như thế nào? Tôi có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn! 

Võ Văn Ngôn (0127****)

Hỏi đáp pháp luật Bước chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân gồm những nội dung nào?

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối trường Trung cấp an ninh. Hiện tại, em đang tìm tài liệu để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp. Em được biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Cho em hỏi, theo quy định hiện hành, ở bước chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, ban tổ chức sẽ tiến hành những nội dung nào? Em có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Trần Văn Tường (tuongtran***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung bước tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân gồm những gì?

Nội dung bước tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Huỳnh Mẫn Đạt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Gần đây, do nhu cầu công việc, tôi có quan tâm tới công tác lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ trong công an nhân dân. Tôi được biết, quy trình lấy phiếu tín nhiệm diễn ra rất chặt chẽ qua nhiều bước. Cho tôi hỏi, ở bước tổ chức lấy phiếu theo quy định pháp luật sẽ bao gồm những nội dung gì? Tôi có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn! Huỳnh Mẫn Đạt (dathuynh***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định thế nào?

Việc sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Nguyễn Minh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Ba Tri, Bến Tre. Thời gian gần đây, tôi có quan tâm tới lĩnh vực an ninh quốc phòng, đặc biệt là công tác bầu các chức danh lãnh đạo, cán bộ, chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân. Tôi được biết, hiện nay, hình thức bỏ phiếu tín nhiệm đang được áp dụng rất hiệu quả với quy trình rất chặt chẽ. Tuy nhiên, một vài điểm tôi chưa nắm rõ. Cho tôi hỏi, sau khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thì kết quả phiếu sẽ được sử dụng như thế nào? Tôi có thể tham khảo thêm thông tin này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn!  Nguyễn Minh (0167****)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào