Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024?

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024? Người đứng đầu doanh nghiệp siêu nhỏ bố trí người thân vào làm kế toán có được không?

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024?

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024 đang được áp dụng là Mẫu số S1-DNSN ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

Dưới đây là mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024:

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/so-chi-tiet-ban-hang.jpg

Tải về mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/doanh-nghiep-sieu-nho%20(5).jpg

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Người đứng đầu doanh nghiệp siêu nhỏ bố trí người thân vào làm kế toán có được không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định như sau:

Điều 8. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
1. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.
2. Việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.
3. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 19. Những người không được làm kế toán
1. Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 Luật kế toán.
2. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, người đứng đầu doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân của mình vào làm kế toán bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột.

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải mở tài khoản kế toán trong trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định như sau:

Điều 16. Phương pháp kế toán
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán (chỉ ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào khoản mục cần theo dõi mà không cần phản ánh các tài khoản đối ứng) để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập, các khoản thuế phải nộp nhà nước, các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương,... phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước.
2. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu áp dụng các tài khoản kế toán như các doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế để phục vụ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì được vận dụng các quy định tại chương II Thông tư này để thực hiện.

Như vây, doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải mở tài khoản kế toán trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và không có nhu cầu mở tài khoản kế toán.

Khi đó, doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ cần ghi đơn trên sổ kế toán (chỉ ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào khoản mục cần theo dõi mà không cần phản ánh các tài khoản đối ứng) để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập, các khoản thuế phải nộp nhà nước, các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương,... phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp siêu nhỏ
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp siêu nhỏ
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu chi tiền mặt áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 01-TT phiếu thu tiền mặt của doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán của doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bảng kê mua hàng áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất theo Thông tư 133?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp siêu nhỏ
Nguyễn Thị Kim Linh
55 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Doanh nghiệp siêu nhỏ
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào