Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024?

Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024? Công ty cổ phần phải có vốn điều lệ bao nhiêu mới được chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng?

Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 11. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần
1. Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 19 Luật Chứng khoán.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ngoại trừ trường hợp chào bán cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông theo hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định này, thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó:
...

Theo đó, mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024 được áp dụng là Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Dưới đây là mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024:

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/02072024/chao-ban-co-phieu.jpg

Tải về mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/02072024/cong-ty-co-phan%20(6).jpg

Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Công ty cổ phần phải có vốn điều lệ bao nhiêu mới được chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

Điều 15. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng
1. Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:
a) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
b) Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
d) Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;
đ) Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
...

Như vậy, một trong những điều kiện để công ty cổ phần được chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là phải đảm bảo mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng khi nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 27 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

Điều 27. Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng
1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là 60 ngày trong các trường hợp sau đây:
a) Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư;
b) Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 26 của Luật này.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ, tổ chức phát hành phải công bố việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật này và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành nếu nhà đầu tư có yêu cầu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
...

Theo quy định trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng khi thuộc các trường hợp dưới đây:

- Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

- Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định.

Đăng ký chào bán cổ phiếu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Đăng ký chào bán cổ phiếu
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đăng ký chào bán cổ phiếu
Nguyễn Thị Kim Linh
192 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đăng ký chào bán cổ phiếu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào