Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024-2025?

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024-2025? Học sinh đạt giải cấp quốc gia về thể dục thể thao có thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 không?

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024-2025?

Theo Công văn 322/SGDĐT-GDTrH năm 2024 Tại đây hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2024-2025 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi, thì từ ngày 20/6/2024 đến ngày 18/7/2024 các trường THPT sẽ trình Sở GDĐT phê duyệt kết quả trúng tuyển (theo lịch riêng), sau khi phê duyệt, điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ được công bố.

Dưới đây là Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024-2025:

* ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

Lớp chuyên tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất, với 39,4 điểm. Lớp chuyên Lịch sử có điểm trúng tuyển thấp nhất, với 20,3 điểm.

Lớp chuyên

Điểm chuẩn

Toán học

36,1

Tin học

34,45

Vật lý

34,2

Hóa học

38,15

Sinh học

35,05

Ngữ văn

33,6

Lịch sử

20,3

Địa lý

24,45

Tiếng Anh

39,4

* Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi THPT công lập không chuyên 2024:

Trường

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

THPT Bình Sơn

29,6

THPT Võ Nguyên Giáp

28,6

30,6

THPT Trần Quốc Tuấn

35,4

THPT số 1 Tư Nghĩa

24,8

27,4

THPT Phạm Văn Đồng

24

THPT số 2 Mộ Đức

26,9

THPT số 1 Đức Phổ

27,2

THPT số 1 Nghĩa Hành

26,4

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024-2025?

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2024-2025? (Hình từ Internet)

Học sinh đạt giải cấp quốc gia về thể dục thể thao có thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 7. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên
1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:
a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
c) Học sinh khuyết tật;
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
2. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên.
Sở giáo dục và đào tạo quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa hai nhóm đối tượng được ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm tính theo thang điểm 10, gồm:
a) Nhóm đối tượng 1:
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
b) Nhóm đối tượng 2:
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
c) Nhóm đối tượng 3:
- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
- Người dân tộc thiểu số;
- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, các đối tượng thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 gồm:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Học sinh là người dân tộc rất ít người.

- Học sinh khuyết tật.

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Như vậy, học sinh đạt giải cấp quốc gia về thể dục thể thao thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nào có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm của trường trung học phổ thông trong công tác tuyển sinh lớp 10 như sau:

Điều 11. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo, của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
1. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo.
Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo về công tác tuyển sinh. Lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường trung học cơ sở. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với ủy ban nhân dân cấp huyện và sở giáo dục và đào tạo.
2. Trách nhiệm của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
a) Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học phổ thông) và của phòng giáo dục đào tạo (đối với trường trung học cơ sở) về công tác tuyển sinh;
b) Tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học;
c) Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn được phân công;
d) Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;
đ) Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật;
e) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp./.

Theo đó, trách nhiệm của trường trung học cơ sở, trường trường trung học phổ thông trong công tác tuyển sinh lớp 10 như sau:

- Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo;

- Tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học;

- Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn được phân công;

- Tiếp nhận khiếu nại và giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định;

- Thực hiện công tác về thống kê và báo cáo về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

Như vậy, trường trung học cơ sở, trường trường trung học phổ thông có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ tuyển sinh lớp 10 theo quy định của pháp luật.

Tuyển sinh vào lớp 10
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tuyển sinh vào lớp 10
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bình Phước năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2024-2025 chi tiết, chuẩn xác?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 Tây Ninh?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm 2024 tại Hà Nội?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Lâm Đồng năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn đăng ký trực tuyến vào lớp 10 THPT các trường tư thục tại Hà Nội mới nhất năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tuyển sinh vào lớp 10
Nguyễn Thị Hiền
13,494 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tuyển sinh vào lớp 10
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào