Điểm chuẩn thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025?

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 chính thức của các trường như thế nào? Đối tượng 2 được cộng điểm ưu tiên thi vào lớp 10 gồm những ai?

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 chính thức?

Ngày 24/06/2024 vừa qua, các trường THPT tại tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Dưới đây là điểm chuẩn thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 chính thức của các trường.

Trường THPT

Điểm chuẩn thi vào lớp 10

1. Trung học phổ thông Bỉm Sơn

Chưa cập nhật

2. Trung học phổ thông Lê Hồng Phong

Chưa cập nhật

3. Trung học phổ thông Bá́ Thước

Chưa cập nhật

4. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá́ Thước

Chưa cập nhật

5. Trung học phổ thông Hà Văn Mao

Chưa cập nhật

6. Trung học phổ thông Cẩm Thủy 1

Chưa cập nhật

7. Trung học phổ thông Cẩm Thủy 2

Chưa cập nhật

8. Trung học phổ thông Cẩm Thủy 3

Chưa cập nhật

9. Trung học phổ thông Đông Sơn 1

Chưa cập nhật

10. Trung học phổ thông Đông Sơn 2

Chưa cập nhật

11. Trung học phổ thông Nguyễn Mộng Tuân[2]

Chưa cập nhật

12. Trung học phổ thông Lương Đắc Bằng

Chưa cập nhật

13. Trung học phổ thông Hoằng Hoá 2

Chưa cập nhật

14. Trung học phổ thông Hoằng Hoá 3

Chưa cập nhật

15. Trung học phổ thông Hoằng Hoá 4

Xem tại đây

16. Trung học phổ thông Hoằng Hoá

Chưa cập nhật

17. Trung học phổ thông Hậu Lộc 1

Chưa cập nhật

18. Trung học phổ thông Hậu Lộc 2

Chưa cập nhật

19. Trung học phổ thông Hậu Lộc 3

Chưa cập nhật

20. Trung học phổ thông Hậu Lộc 4

Chưa cập nhật

21. Trung học phổ thông Hà Trung

Chưa cập nhật

22. Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha

Chưa cập nhật

23. Trung học phổ thông Lang Chánh

Xem tại đây

24. Trung học phổ thông Mường Lát

Chưa cập nhật

25. Trung học phổ thông Nông Cống 1

Chưa cập nhật

26. Trung học phổ thông Nông Cống 2

Chưa cập nhật

27. Trung học phổ thông Nông Cống 3

Chưa cập nhật

28. Trung học phổ thông Nông Cống 4

Chưa cập nhật

29. Trung học phổ thông Nông Cống

Chưa cập nhật

30. Trung học phổ thông Ngọc Lặc

Chưa cập nhật

31. Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Chưa cập nhật

32. Trung học phổ thông Lê Lai

Chưa cập nhật

33. Trung học phổ thông Bắc Sơn

Chưa cập nhật

34. Trung học phổ thông Ba Đình

Chưa cập nhật

35. Trung học phổ thông Mai Anh Tuấn

Chưa cập nhật

36. Trung học phổ thông Nga Sơn

Chưa cập nhật

37. Trung học phổ thông Như Thanh

Chưa cập nhật

38. Trung học phổ thông Như Thanh 2

Chưa cập nhật

39. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Như Thanh

Chưa cập nhật

40. Trung học phổ thông Như Xuân

Chưa cập nhật

41. Trung học phổ thông Như Xuân 2

Chưa cập nhật

42. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Như Xuân

Chưa cập nhật

43. Trung học phổ thông Quan Hoá

Chưa cập nhật

44. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Hoá

Chưa cập nhật

45. Trung học phổ thông Quan Sơn

Chưa cập nhật

46. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Sơn

Chưa cập nhật

47. Trung học phổ thông Quảng Xương 1

Chưa cập nhật

48. Trung học phổ thông Quảng Xương 2

Chưa cập nhật

49. Trung học phổ thông Quảng Xương 4

Chưa cập nhật

50. Trung học phổ thông Đặng Thai Mai [4]

Chưa cập nhật

51. Trung học phổ thông Dân lập Nguyễn Huệ ̣

Chưa cập nhật

52. Trung học phổ thông Sầm Sơn

Chưa cập nhật

53. Trung học phổ thông Nguyễn Thị Lợi

Chưa cập nhật

54. Trung học phổ thông Chu Văn An

Chưa cập nhật

55. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1

Xem tại đây

56. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2

Chưa cập nhật

57. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 3

Xem tại đây

58. Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4

Chưa cập nhật

59. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn

Xem tại đây

60. Trung học phổ thông Lê Văn Hưu

Chưa cập nhật

61. Trung học phổ thông Thiệu Hoá

Chưa cập nhật

62. Trung học phổ thông Nguyễn Quán Nho

Xem tại đây

63. Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú Thanh Hóa

Chưa cập nhật

64. Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn

Chưa cập nhật

65. Trung học phổ thông Đào Duy Từ

Chưa cập nhật

66. Trung học phổ thông Hàm Rồng

Chưa cập nhật

67. Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

Tải về

68. Trung học phổ thông Tô Hiến Thành

Chưa cập nhật

69. Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt

Chưa cập nhật

70. Trung học phổ thông Trường Thi

Chưa cập nhật

71. Trung học phổ thông Nguyễn Huệ

Chưa cập nhật

72. Trung học phổ thông Đào Duy Anh

Chưa cập nhật

73. Trung học phổ thông Đông Bắc Ga

Chưa cập nhật

74. Trung học phổ thông Nobel

Chưa cập nhật

75. Trung học phổ thông Triệu Sơn 1

Chưa cập nhật

76. Trung học phổ thông Triệu Sơn 2

Chưa cập nhật

77. Trung học phổ thông Triệu Sơn 3

Chưa cập nhật

78. Trung học phổ thông Triệu Sơn 4

Chưa cập nhật

79. Trung học phổ thông Triệu Sơn 5

Chưa cập nhật

80. Trung học phổ thông Triệu Sơn

Chưa cập nhật

81. Trung học phổ thông Thạch Thành 1

Chưa cập nhật

82. Trung học phổ thông Thạch Thành 2

Chưa cập nhật

83. Trung học phổ thông Thạch Thành 3

Chưa cập nhật

84. Trung học phổ thông Thạch Thành 4

Chưa cập nhật

85. Trung học phổ thông Lê Lợi

Chưa cập nhật

86. Trung học phổ thông Lê Hoàn

Chưa cập nhật

87. Trung học phổ thông Lam Kinh

Chưa cập nhật

88. Trung học phổ thông Thọ Xuân 4

Chưa cập nhật

89. Trung học phổ thông Thọ Xuân 5

Chưa cập nhật

90. Trung học phổ thông Cầm Bá Thước

Chưa cập nhật

91. Trung học phổ thông Thường Xuân 2

Chưa cập nhật

92. Trung học phổ thông Thường Xuân 3

Chưa cập nhật

93. Trung học phổ thông Vĩnh Lộc

Chưa cập nhật

94. Trung học phổ thông Tống Duy Tân

Chưa cập nhật

95. Trung học phổ thông Yên Định 1

Chưa cập nhật

96. Trung học phổ thông Yên Định 2

Chưa cập nhật

97. Trung học phổ thông Yên Định 3

Chưa cập nhật

98. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thống Nhất

Chưa cập nhật

Danh sách Điểm chuẩn thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 chính thức sẽ được tiếp tục cập nhật!

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025?

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025? (Hình từ Internet)

Đối tượng 2 được cộng điểm ưu tiên thi vào lớp 10 gồm những ai?

Theo quy định Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT có cụm từ bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT; sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT; bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT, nhóm đối tượng 2 được cộng điểm ưu tiên thi vào lớp 10 gồm:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thi vào lớp 10 hay không?

Căn cứ tại Điều 9 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh) và trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, quận (gọi chung là cấp huyện) cụ thể như:

Điều 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh) và trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, quận (gọi chung là cấp huyện)
1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
a) Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh trung học phổ thông;
b) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh và quy định mức thu lệ phí tuyển sinh.
2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
a) Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở;
b) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh.

Ngoài ra, theo quy định Điều 10 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT có cụm từ bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo như sau:

Điều 10. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
1. Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bao gồm các nội dung chính sau: địa bàn, phương thức, đối tượng, chế độ ưu tiên tổ chức công tác tuyển sinh trung học phổ thông.
Riêng đối với những địa phương chọn phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển cần có thêm các nội dung sau:
a) Môn thi, ra đề thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm;
b) Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi; công tác ra đề thi, sao in, gửi đề thi.
2. Hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học phổ thông.
3. Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường trung học phổ thông. Tiếp nhận hồ sơ của các hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi.
4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
5. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ được phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và không có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thi vào lớp 10.

Theo đó, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 sẽ do Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Kế hoạch tuyển sinh thi lớp 10 có các nội dung chính như sau: địa bàn, phương thức, đối tượng, chế độ ưu tiên tổ chức công tác tuyển sinh trung học phổ thông.

Tuyển sinh vào lớp 10
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tuyển sinh vào lớp 10
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 Tây Ninh?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm 2024 tại Hà Nội?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Lâm Đồng năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn đăng ký trực tuyến vào lớp 10 THPT các trường tư thục tại Hà Nội mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025 là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của 63 tỉnh thành năm 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Giấy trúng tuyển vào lớp 10 lấy ở đâu? Khi nào có giấy trúng tuyển vào lớp 10?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tuyển sinh vào lớp 10
Dương Thanh Trúc
10,655 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tuyển sinh vào lớp 10
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào