Hợp tác xã có bắt buộc phải có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hay không?

Hợp tác xã có bắt buộc phải có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hay không? Điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã có bắt buộc phải có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hay không?

Căn cứ theo Điều 29 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã như sau:

Điều 29. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 39 Luật Hợp tác xã 2012 về Ban kiểm soát, kiểm soát viên cụ thể như sau:

Điều 39. Ban kiểm soát, kiểm soát viên
1. Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và điều lệ.
2. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên, đại diện hợp tác xã thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban kiểm soát do đại hội thành viên quyết định nhưng không quá 07 người.
Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, liên hiệp hợp tác xã có từ 10 hợp tác xã thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên, liên hiệp hợp tác xã có dưới 10 hợp tác xã thành viên, việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do điều lệ quy định.
3. Trưởng ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên ban kiểm soát; nhiệm kỳ của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.
....

Thông qua các quy định trên, hợp tác xã có cơ cấu tổ chức như sau: đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Mặt khác, hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Trường hợp có dưới 30 thành viên thì việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do điều lệ quy định.

Như vậy, hợp tác xã bắt buộc phải có ban kiểm soát nếu có từ 30 thành viên trở lên. Trường hợp có dưới 30 thành viên thì lựa chọn lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo Điều lệ quy định.

Hợp tác xã có bắt buộc phải có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hay không?

Hợp tác xã có bắt buộc phải có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hay không? (Hình từ Internet)

Điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã là gì?

Theo quy định tại Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012, điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã đối với cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân bao gồm:

[1] Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân.

[2] Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

[3] Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã.

[4] Góp vốn thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

[5] Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

Thành viên hợp tác xã có quyền như thế nào?

Căn cứ tại Điều 14 Luật Hợp tác xã 2012, thành viên hợp tác xã có quyền như sau:

- Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

- Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

- Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

- Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 Luật Hợp tác xã 2012

- Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

- Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

- Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

- Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Quyền khác theo quy định của điều lệ.

Hợp tác xã
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hợp tác xã
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp tác xã có bắt buộc phải có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Các trường hợp Thành viên liên hiệp hợp tác xã bị chấm dứt tư cách thành viên theo quy định mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu nhập kho áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới nhất theo Thông tư 24?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bảng chấm công áp dụng đối với hợp tác xã mới nhất theo Thông tư 24?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã mới nhất theo Thông tư 09?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy đề nghị đăng ký tổ hợp tác áp dụng từ 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác áp dụng từ 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo về việc giải thể hợp tác xã áp dụng từ 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã áp dụng từ 01/7/2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp tác xã
Dương Thanh Trúc
25 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hợp tác xã
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào