Biên tập viên hạng 2 phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào?

Biên tập viên hạng 2 phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào? Biên tập viên hạng 2 áp dụng hệ số lương là bao nhiêu?

Biên tập viên hạng 2 phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào?

Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 5 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định như sau:

Điều 5. Biên tập viên hạng II - Mã số: V.11.01.02
...
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;
b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; am hiểu các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập;
...
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản;
b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành biên tập viên hoặc có chứng chỉ hành nghề biên tập viên (đối với biên tập viên lĩnh vực xuất bản).
...

Theo đó, một trong những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với biên tập viên hạng 2 là phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành báo chí, xuất bản.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì cần phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10062024/bien-tap-vien.jpg

Biên tập viên hạng 2 phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào? (Hình từ Internet)

Biên tập viên hạng 2 áp dụng hệ số lương là bao nhiêu?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 17 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định như sau:

Điều 17. Cách xếp lương
1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), như sau:
a) Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
b) Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
c) Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
...

Như vậy, hiện nay biên tập viên hạng 2 sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), có hệ số lương từ 4,40 đến 6,78 tại Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Lưu ý: Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới, theo tiết c Tiểu mục 3.1 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Biên tập viên hạng 2 phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, biên tập viên hạng 2 phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp dưới đây:

- Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về thông tin và truyền thông.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp; không lạm dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để trục lợi.

- Đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ.

- Có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ.

Biên tập viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Biên tập viên
Hỏi đáp Pháp luật
Biên tập viên hạng 3 áp dụng hệ số lương là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Biên tập viên hạng 2 phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công dân nước ngoài có được làm biên tập viên tại Việt Nam không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng 1 theo Dự thảo mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập từ ngày 01/5/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Muốn làm biên tập viên báo chí thì có thể học ngành nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Không cần tốt nghiệp ngành báo chí, xuất bản vẫn có thể trở thành Biên tập viên hạng II?
Hỏi đáp pháp luật
Tốt nghiệp cao đẳng thì có được làm biên tập viên không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Biên tập viên
Nguyễn Thị Kim Linh
27 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Biên tập viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào