Đi thi thay người khác bị xử phạt như thế nào? Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt hành vi đi thi thay người khác hay không?

Đi thi thay người khác bị xử phạt như thế nào? Chủ tịch UBND các cấp có thể xử phạt hành vi đi thi thay người khác hay không?

Gian lận thi cử là gì? Đi thi thay người khác bị xử phạt như thế nào?

Gian lận thi cử xét theo nhiều góc độ cụ thể thì đó là hành vi thí sinh dự thi quay cóp bài, mang tài liệu vào phòng thi, nhờ người đi thi thay cho mình...nhằm để đạt được điểm số cao hơn khả năng của mình.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 22 Luật Giáo dục 2019 quy định về các hành vi nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục như sau:

Điều 22. Các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục
...
3. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
...

Theo khoản 3 Điều 14 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về thi xử phạt về tội đi thi thay cho người khác như sau:

Điều 14. Vi phạm quy định về thi
....
3. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thi theo các mức phạt sau:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vào khu vực tổ chức thi, chấm thi khi không được phép; mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi;
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài;
c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức chấm thi sai quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
e) Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm.
....

Theo đó, trường hợp đi thi thay người khác sẽ bị phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng.

Lưu ý: mức phạt trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, nếu trường hợp tổ chức vi phạm hành vi hành chính tương tự sẽ bị áp dụng mức phạt gấp đôi (theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 04/2021/NĐ-CP)

Gian lận thi cử là gì? Đi thi thay cho người khác bị xử phạt như thế nào?

Đi thi thay người khác bị xử phạt như thế nào? Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt hành vi đi thi thay người khác hay không? (Hình từ Internet)

Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt hành vi đi thi thay người khác hay không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 35 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau:

Điều 35. Thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
....
2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng một phần hai thẩm quyền xử phạt tổ chức

Tại Điều 36 Nghị định 04/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm d khoản 10 Điều 1 Nghị định 127/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 36. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn (cấp xã) có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện) có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 150.000.000 đồng;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến mức tối đa là 150.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Theo đó, chỉ có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Lưu ý: Đây là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, mức xử phạt cá nhân bằng một phần hai mức xử phạt tổ chức (theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 04/2021/NĐ-CP).

Giáo viên coi thi tiếp tay cho hành vi gian lận thi cử có bị phạt tù không?

Căn cứ Điều 356 Bộ luật hình sự 2015, khoản 1 Điều này được bổ sung bởi điểm s khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau:

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Theo đó, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tiếp tay cho hành vi gian lận thi cử gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù lên đến 15 năm tùy thuộc vào mức độ, tính chất của hành vi phạm tội.

Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm và có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hỏi đáp về Giáo dục
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hỏi đáp về Giáo dục
Hỏi đáp Pháp luật
Không có bằng cấp 3 có học trung cấp được không? Hồ sơ đăng ký học trung cấp nghề gồm có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tranh vẽ về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 2024? Hiện nay có các biện pháp nào phòng ngừa bạo lực học đường?
Hỏi đáp Pháp luật
Dàn ý bài dự thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bài văn Cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đi thi thay người khác bị xử phạt như thế nào? Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt hành vi đi thi thay người khác hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi giữa kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo có đáp án năm học 2023-2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi và đáp án giữa kì 2 Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo 2024 kèm file tải về?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi và đáp án giữa kì 2 Toán 4 năm 2024 Kết nối tri thức cập nhật mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hình thức đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh lớp 7 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chứng chỉ TOEFL iBT là gì? Có được sử dụng chứng chỉ TOEFL iBT thay thế môn ngoại ngữ thi THPT không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hỏi đáp về Giáo dục
Hồ Quốc Anh Minh
92 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hỏi đáp về Giáo dục
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào