Sau Cách mạng Tháng Tám, Thủ đô Hà Nội gồm bao nhiêu khu nội thành và xã ngoại thành?

Sau Cách mạng Tháng Tám, Thủ đô Hà Nội gồm bao nhiêu khu nội thành và xã ngoại thành? Ngày 19/8/2024, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám được cơ quan nhà nước tổ chức thế nào?

Sau Cách mạng Tháng Tám, Thủ đô Hà Nội gồm bao nhiêu khu nội thành và xã ngoại thành?

Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Hà Nội khi đó gồm 5 khu nội thành và 120 xã ngoại thành.

Ngày ngày 21 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 77 về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc kỳ, thị xã thuộc kỳ hoặc tỉnh. Theo đó, Hà Nội trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gồm 17 khu nội thành và 5 khu hành chính ngoại thành.

Ngày 14 tháng 5 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ duyệt y chia thành phố Hà Nội ra làm 17 khu, mỗi khu đều có những tên riêng khác nhau. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ duyệt y chia ngoại thành Hà Nội ra làm 5 khu, mỗi khu đều có tên riêng.

Như vậy, Sau Cách mạng Tháng Tám, Thủ đô Hà Nội gồm 5 khu nội thành và 120 xã ngoại thành.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Thủ đô Hà Nội gồm bao nhiêu khu nội thành và xã ngoại thành?

Sau Cách mạng Tháng Tám, Thủ đô Hà Nội gồm bao nhiêu khu nội thành và xã ngoại thành? (Hình từ Internet)

Ngày 19/8/2024, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám được cơ quan nhà nước tổ chức như thế nào?

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. “Năm tròn”, “năm lẻ 5”, “năm khác” là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện.
a) “Năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”;
b) “Năm lẻ 5” là năm có chữ số cuối cùng là “5”;
c) “Năm khác” là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.
...

Như vậy, ngày 19/8/2024, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám được tổ chức theo quy định "năm khác" tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 11. Ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Năm lẻ 5, năm khác:
a) Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động này;
b) Thủ tướng Chính phủ (đối với năm khác), Chủ tịch nước (đối với năm lẻ 5) chủ trì chiêu đãi với hình thức tiệc rượu;
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự lễ kỷ niệm;
c) Bộ Ngoại giao tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm;
d) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương;
đ) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp khách.
...

Theo đó, ngày 19/8/2024, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám được cơ quan nhà nước tổ chức như sau:

- Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động này;

- Thủ tướng Chính phủ (đối với năm khác), Chủ tịch nước (đối với năm lẻ 5) chủ trì chiêu đãi với hình thức tiệc rượu;

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự lễ kỷ niệm;

- Bộ Ngoại giao tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương;

- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp khách.

Có được tổ chức tặng quà trong lễ kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công hay không?

Theo khoản 2 Điều 24 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, tặng quà, chiêu đãi như sau:

Điều 24. Biểu diễn nghệ thuật, tặng quà, chiêu đãi
1. Trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật thì chương trình phải phù hợp với nội dung buổi lễ; thời gian biểu diễn không quá 30 phút và phải được ghi rõ trong giấy mời.
2. Không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng (logo). Không tổ chức chiêu đãi, trừ trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Như vậy, không được tặng quà, biểu trưng hay biểu tượng trong khi tổ chức lễ kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công tuy nhiên được phép tổ chức chiêu đãi trong trường hợp này.

Trân trọng!

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2024 tỉnh Hậu Giang?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Cuộc thi Cùng em vững bước trên không gian mạng năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày Dân số thế giới có được nghỉ làm không? Cơ quan nào thực hiện quản lý nhà nước về dân số?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Vu lan báo hiếu là ngày gì? Vu lan báo hiếu năm 2024 là ngày nào? Quyền và nghĩa vụ của con cái trong gia đình quy định thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam là cơ quan gì? Cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Giải phóng Thủ đô năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Nguyễn Thị Hiền
1,250 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào