Ngày Công đoàn Việt Nam 2024 rơi vào ngày nào? Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào?

Cho tôi hỏi: Ngày Công đoàn Việt Nam 2024 là ngày nào? Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào? ( Chị Hải - đến từ Lạng Sơn)

Ngày Công đoàn Việt Nam 2024 rơi vào ngày nào?

Căn cứ Tiểu mục 3 Mục 1 Đề cương Tuyên truyền Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ban hành kèm theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023, tại Đại hội 5 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1983 - 1988 có đề cập như sau:

- Đại hội V Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1983 - 1988
Họp từ ngày 16 - 18/11/1983 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân, viên chức; phát động phong trào công nhân, viên chức thi đua phục vụ nông nghiệp, đưa nông nghiệp từng bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; lập lại trật tự xã hội trên mặt trận lưu thông phân phối... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Đại hội V Công đoàn Việt Nam đã nhất trí lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tháng 02/1987, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam; đồng chí Vũ Định được bầu làm Phó Chủ tịch, đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Tổng Thư ký.

Tại Đại hội V Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1983 - 1988 đã nhất trí lấy ngày 28/7/1929 làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Và năm 2024 là năm tròn 95 năm Công đoàn Việt Nam, để kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2024).

Như vậy, ngày Công đoàn Việt Nam 2024 sẽ rơi vào ngày 28/7/2024.

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 2024 là ngày nào? Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào?

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 2024 là ngày nào? Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)

Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam như sau:

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
1. Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.
2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp công đoàn là đại hội công đoàn cấp đó. Cơ quan lãnh đạo của công đoàn mỗi cấp giữa hai kỳ đại hội là ban chấp hành.
3. Nghị quyết của công đoàn các cấp được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh.

Như vậy, Công đoàn Việt Nam thực hiện tổ chức và hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

[1] Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

[2] Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp công đoàn là đại hội công đoàn cấp đó. Cơ quan lãnh đạo của công đoàn mỗi cấp giữa hai kỳ đại hội là ban chấp hành.

[3] Nghị quyết của công đoàn các cấp được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh.

Công đoàn Việt Nam gồm mấy cấp bậc? Mỗi cấp bậc được tổ chức như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 về hệ thống tổ chức công đoàn các cấp như sau:

Điều 7. Hệ thống tổ chức công đoàn các cấp
Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất, có các cấp sau đây:
1. Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Liên đoàn).
2. Cấp tỉnh, ngành trung ương gồm: Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công đoàn ngành trung ương và tương đương.
3. Cấp trên trực tiếp cơ sở gồm:
a. Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là liên đoàn lao động cấp huyện);
b. Công đoàn ngành địa phương;
c. Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp);
d. Công đoàn tổng công ty;
đ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.
4. Cấp cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở).

Như vậy, Công đoàn Việt Nam hiện nay được tổ chức theo 04 cấp, cụ thể:

[1] Cấp Trung ương: gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

[2] Cấp tỉnh, ngành trung ương gồm:

+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

+ Công đoàn ngành trung ương và tương đương.

[3] Cấp trên trực tiếp cơ sở gồm:

+ Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

+ Công đoàn ngành địa phương

+ Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

+ Công đoàn tổng công ty;

+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

[4] Cấp cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở).

Trân trọng!

Công đoàn
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công đoàn
Hỏi đáp Pháp luật
Công đoàn là gì? Công ty dưới 10 người có bắt buộc phải thành lập công đoàn hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng,... từ đó nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình. Câu nói này của ai, trong bối cảnh nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 13 có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu nhóm chỉ tiêu hàng năm, bao nhiêu nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ?
Hỏi đáp Pháp luật
Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng bao nhiêu phần trăm (%) tiền lương?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhiệm vụ của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Bài hát nào được chọn là bài ca truyền thống của Công đoàn Việt Nam hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?
Hỏi đáp Pháp luật
Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh Mục đích công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân được nói tại đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày Công đoàn Việt Nam 2024 rơi vào ngày nào? Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công đoàn
Trần Thị Ngọc My
256 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công đoàn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào