Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam: Chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu % doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể NK 2023-2028?

Cho hỏi chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu % doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện được công đoàn thương lượng, ký kết TƯLĐ tập thể NK 2023-2028? (Bạn Tuyết- TPHCM)

Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam: Chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu % doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật NK 2023-2028?

Căn cứ theo tiết 2.2 Tiểu mục 2 Mục 1 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 đã nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, khâu đột phá, các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam cụ thể như sau:

2. Về mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, khâu đột phá, các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
...
2.2. Về các chỉ tiêu phấn đấu
*) Chỉ tiêu hằng năm
...
- Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.
*) Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ
- Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.
- Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
- Phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.
...

Theo đó, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu có ít nhất 83 % doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật nhiệm kỳ 2023-2028.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10052024/cong-doan-viet-nam.jpg

Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam: Chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu % doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể NK 2023-2028? (Hình từ Internet)

Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 có bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp?

Căn cứ theo tiết b Tiểu mục 3 Mục 3 Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 07 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là:

- Tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam.

- Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

- Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Mục tiêu của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 là gì?

Căn cứ theo tiết a Tiểu mục 3 Mục 3 Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023, mục tiêu Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đó là:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

- Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Trân trọng!

Công đoàn
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công đoàn
Hỏi đáp Pháp luật
Việc tổ chức và hoạt động công đoàn được thực hiện theo nguyên tắc nào? Đoàn viên công đoàn có những quyền nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nội dung: Thường xuyên cung cấp thông tin, chủ động phối hợp tuyên truyền...”, thuộc nhiệm vụ, giải pháp gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam 2023, đến hết năm 2021, có bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15.000 đồng trở lên?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong Đại hội 13 công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã có bao nhiêu lượt CNVC-LĐ được khám sức khỏe định kỳ, khám siêu âm, xét nghiệm tổng quát?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 2 Cuộc thi trực tuyến về Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 13 và Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Bình Phước 2023 - 2028?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 1 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 13 và Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Bình Phước 2023 - 2028?
Hỏi đáp Pháp luật
Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu truyền thống Công đoàn Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội 19 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có đóng đoàn phí cho Công đoàn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công đoàn là gì? Công ty dưới 10 người có bắt buộc phải thành lập công đoàn hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công đoàn
Nguyễn Thị Kim Linh
1,287 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công đoàn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào