Mức tiền thưởng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực hiện nay là bao nhiêu?

Mức tiền thưởng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực hiện nay là bao nhiêu? Ai có thẩm quyền tổ chức Hội nghị công bố, trao tặng Danh hiệu Thẩm phán mẫu mực?

Mức tiền thưởng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 16 Quy chế Xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 quy định như sau:

Điều 16. Kinh phí tổ chức xét tặng; chế độ ưu đãi, khen thưởng đối với danh hiệu “Thẩm phán”
...
3. Chế độ khen thưởng
a) Thẩm phán được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Huy hiệu “Thẩm phán giỏi”, Bằng công nhận danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở.
b) Thẩm phán được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Huy hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, Bằng công nhận danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” và được thưởng 4,0 lần mức lương cơ sở.
c) Thẩm phán được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Huy hiệu “Thẩm phán mẫu mực”, Bằng công nhận danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” và được thưởng 5,0 lần mức lượng cơ sở và có thể được xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” là một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để xây dựng điển hình và đề nghị xét, phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng (áp dụng đến ngày 30/6/2024).

Từ những căn cứ trên, Thẩm phán được tặng thưởng Thẩm phán mẫu mực sẽ được tặng Huy hiệu “Thẩm phán mẫu mực”, Bằng công nhận danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” và được thưởng 5,0 lần mức lương cơ sở và có thể được xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Do đó, mức tiền thưởng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực hiện nay thực nhận có thể là 9.000.000 đồng.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/08062024/muc-tien-thuong%20(2).jpg

Mức tiền thưởng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực hiện nay là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Ai có thẩm quyền tổ chức Hội nghị công bố, trao tặng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 14 Quy chế Xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 quy định như sau:

Điều 14. Tổ chức công bố, trao tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu “Thẩm phán”
1. Danh hiệu “Thẩm phán” được công bố, trao tặng, truy tặng, vinh danh vào dịp Kỷ niệm “Ngày truyền thống Tòa án nhân dân” (13/9) hoặc tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hằng năm. Trong trường hợp cần thiết, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định, thời điểm để tổ chức xét tặng, công bố, trao tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu “Thẩm phán”.
2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tổ chức Hội nghị công bố, trao tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu “Thẩm phán giỏi” đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”.
3. Chánh án Tòa án quân sự trung ương tổ chức Hội nghị công bố, trao tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu “Thẩm phán giỏi” đối với Thẩm phán Tòa án quân sự các cấp.
4. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Hội nghị công bố, trao tặng, truy tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” đối với Thẩm phán thuộc thẩm quyền quản lý.
5. Các Thẩm phán đã được Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp xem xét, đề nghị tặng thưởng, nhưng từ trần có thể được xem xét, truy tặng danh hiệu “Thẩm phán”.

Như vậy, thẩm quyền tổ chức Hội nghị công bố, trao tặng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực sẽ thuộc về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân.

Có bắt buộc phải đạt danh hiệu Thẩm phán giỏi mới được xét tặng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Quy chế Xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 quy định như sau:

Điều 2. Danh hiệu “Thẩm phán”
Là danh hiệu vinh dự của Tòa án nhân dân, được tặng cho các Thẩm phán có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân:
1. Danh hiệu “Thẩm phán giỏi” được tặng cho các Thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; giỏi về nghiệp vụ; tiêu biểu trong rèn luyện, thực hiện chức trách nhiệm vụ, được công nhận thông qua quy trình xét tặng theo quy định của Quy chế này.
2. Danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” được tặng cho các Thẩm phán xuất sắc trong số các Thẩm phán đạt danh hiệu “Thẩm phán giỏi” hoặc được đặc cách xét thông qua quy trình xét tặng theo quy định của Quy chế này.
3. Danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” được tặng cho các Thẩm phán đặc biệt xuất sắc trong số các Thẩm phán đạt danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu” hoặc được đặc cách xét thông qua quy trình xét tặng theo quy định của Quy chế này.

Theo đó, Thẩm phán không bắt buộc phải đạt danh hiệu Thẩm phán giỏi mới được xét tặng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực mà có thể được tặng cho các Thẩm phán đặc biệt xuất sắc trong số các Thẩm phán đạt danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” hoặc được đặc cách xét thông qua quy trình xét tặng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế Xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020.

Thi đua khen thưởng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi đua khen thưởng
Hỏi đáp Pháp luật
Mức tiền thưởng danh hiệu Thẩm phán giỏi hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức tiền thưởng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức tiền thưởng đối với cá nhân được tặng Huân chương Dũng cảm năm 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm có thể được đề nghị các danh hiệu cao hơn đúng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng trường THPT mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024? Mức tiền thưởng kèm theo là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định quy định thủ tục xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang được áp dụng từ ngày 20/4/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bằng Tổ quốc ghi công là gì? Bằng Tổ quốc ghi công do ai cấp?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh hiệu Lao động tiên tiến được bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc cần chuẩn bị giấy tờ gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi đua khen thưởng
Nguyễn Thị Kim Linh
28 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi đua khen thưởng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào