Mẫu PC06 đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024?

Xin hỏi mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024 như thế nào? Tải về ở đâu? - Câu hỏi của anh Minh Hùng - đến từ Hải Phòng.

Mẫu PC06 đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024?

Mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trước 15/4/2024 theo Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Tải Mẫu PC06 đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trước 15/4/2024: Tại đây.

Từ ngày 15/5/2024, Mẫu PC06 đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024 (từ ngày 15/5/2024) tại quy định tại Nghị định 50/2024/NĐ-CP: Tải về

Mẫu PC06 đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024?

Mẫu PC06 đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình năm 2024 có những gì?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với dự án, công trình năm 2024 có các tài liệu như sau:

- Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cụ thể:

+ Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.

+ Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.

+ Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

+ Lối, đường thoát nạn, thiết bị chiếu sáng, chỉ dẫn thoát nạn, báo tín hiệu; thông gió chống tụ khói; phương tiện cứu người phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn.

+ Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy.

+ Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải bảo đảm số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình.

Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy?

Căn cứ theo khoản 12 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy như sau:

Điều 13. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
.....
12. Thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:
a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: Dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư); công trình có chiều cao trên 100 m; công trình xây dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; phương tiện đường thủy có chiều dài từ 50 m trở lên vận chuyển hành khách, vận chuyển chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ; dự án đầu tư xây dựng công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh đề nghị, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự;
b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý; dự án, công trình không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền; phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.
......

Qua đó, tùy vào từng dự án khác nhau, các cơ quan sau đây có thẩm quyền thẩm quyệt thiết kế PCCC:

- Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

Trân trọng!

Phòng cháy chữa cháy
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Phòng cháy chữa cháy
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu số PC35 Mẫu Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy mới nhất năm 2024 theo Nghị định 50?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn điền thông tin Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định 50?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy là ngày nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/05/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Các yếu tố nào cấu thành tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thực tập phương án chữa cháy có cần cảnh sát PCCC không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ sở nào thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/05/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu PC18 phương án chữa cháy của cơ quan công an mới nhất theo Nghị định 50?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phòng cháy chữa cháy
Tạ Thị Thanh Thảo
916 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Phòng cháy chữa cháy
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào