Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2024 là bao lâu?

Tôi có thắc mắc: Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2024 là bao lâu? (Câu hỏi của anh Thương - Bình Phước)

Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2024 là bao lâu?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:
a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định;
b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;
.......

Tuy nhiên, theo Điều 45 Luật Đấu thầu 2023 quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau:

Điều 45. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
....
3. Đối với các công việc khác ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người có thẩm quyền, chủ đầu tư có trách nhiệm quyết định thời gian thực hiện trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu.

Tại khoản 24 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 có quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
.....
24. Người có thẩm quyền là người quyết định đầu tư hoặc người quyết định việc mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
.....

Như vậy, theo quy định cũ tại Luật Đấu thầu 2013 thì thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu 2023 thì thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối sẽ do các chủ thể dưới đây quyết định trên căn cứ bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu:

- Người quyết định đầu tư hoặc người quyết định việc mua sắm theo quy định của pháp luật.

- Người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư.

Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2024 là bao lâu?

Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2024 là bao lâu? (Hình từ Internet)

Hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án có tài liệu gì?

Căn cứ theo Điều 40 Luật Đấu thầu 2023, hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án có các tài liệu như sau:

[1] Phần công việc đã thực hiện, bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện.

[2] Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

[3] Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

[4] Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), trong đó nêu rõ nội dung và giá trị của phần công việc này.

[5] Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định tại [1], [2], [3] và [4]. Tổng giá trị của phần này không được vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Ai là người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án?

Theo Điều 77 Luật Đấu thầu 2023 quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền như sau:

Điều 77. Trách nhiệm của người có thẩm quyền
1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 36 của Luật này.
2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật này.
3. Tổ chức thẩm định nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
.......

Thông qua căn cứ trên, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án bao gồm:

- Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đã phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.

- Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án không áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phê duyệt, trừ trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu đấu thầu trước.

- Chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu đấu thầu trước theo quy định tại Điều 42 Luật Đấu thầu 2023 hoặc gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

- Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm.

Trân trọng!

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2024 là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung chính của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn bắt buộc phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm xe ô tô từ nguồn chi thường xuyên?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 01/01/2024, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được mua thêm lên đến 30% khối lượng hạng mục tương ứng trong hợp đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm những gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dương Thanh Trúc
499 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào