Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh thực hiện thế nào? Giá trị pháp lý của giấy khai sinh?

Cho tôi hỏi: Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh thực hiện thế nào? Giá trị pháp lý của giấy khai sinh được quy định như thế nào? (Anh An - Hà Nội).

Căn cứ để thay đổi tên trong giấy khai sinh là gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 có quy định như sau:

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch
1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.
2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Như vậy, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền thay đổi tên như sau:

Điều 28. Quyền thay đổi tên
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc đổi tên trong giấy khai sinh trong trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

- Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh thực hiện thế nào? Giá trị pháp lý của giấy khai sinh?

Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh thực hiện thế nào? Giá trị pháp lý của giấy khai sinh? (Hình từ Internet).

Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh thực hiện thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 47 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch đối với trường hợp đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

Điều 47. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật này.
Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật này.
2. Thủ tục yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 29 của Luật này.

Như vậy, hiện nay, thủ tục thay đổi tên trên giấy khai sinh sẽ được thực hiện ở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tùy vào từng trường hợp (được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 và Điều 47 Luật Hộ tịch 2014) Cụ thể, thủ tục thay đổi tên trên giấy khai sinh như sau:

Bước 1: Người yêu cầu nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi tên là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi tên ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp trích lục cho người yêu cầu, đồng thời ghi nội dung thay đổi hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Giá trị pháp lý của giấy khai sinh như thế nào?

Tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định về giá trị pháp lý của giấy khai sinh, theo đó thì giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:

- Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

- Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

- Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Trân trọng!

Thay đổi hộ tịch
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thay đổi hộ tịch
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh thực hiện thế nào? Giá trị pháp lý của giấy khai sinh?
Hỏi đáp Pháp luật
Cha mẹ khác nơi đăng ký thường trú thì con cái nhập khẩu theo ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai thay đổi họ tên cho con mới nhất năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân có được phép thay đổi dân tộc không? Thủ tục xác định lại dân tộc được tiến hành theo các bước nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Khuyết tật bẩm sinh về giới tính và giới tính chưa được định hình chính xác là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Có cần sự đồng ý của chồng cũ khi đổi họ cho con sau ly hôn không?
Hỏi đáp pháp luật
Có thể có thêm quốc tịch Việt Nam không khi con đã có quốc tịch Mỹ?
Hỏi đáp pháp luật
Sau khi ly hôn có được tự ý cắt khẩu chồng cũ ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Thay đổi hộ tịch là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thay đổi hộ tịch
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
81 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thay đổi hộ tịch
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào