Thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật như thế nào? Điều lệ công ty luật có các nội dung gì?

Cho tôi hỏi: Thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật như thế nào? Điều lệ công ty luật có các nội dung gì? Câu hỏi của chị Hoàng Yến đến từ Tp. Nha Trang.

Thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật như thế nào?

Tại Điều 35 Luật Luật sư 2006 có quy định về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

Điều 35. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
1. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.
2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:
a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;
b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;
c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;
d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.
3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Như vậy, thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật như sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp.

Công ty luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Hồ sơ đăng ký hoạt động của công ty luật gồm có:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của công ty luật.

Bước 2: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tcông ty luật; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Thông báo cho Đoàn luật sư

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật như thế nào? Điều lệ công ty luật có các nội dung gì?

Thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật như thế nào? Điều lệ công ty luật có các nội dung gì? (Hình từ Internet)

Điều lệ công ty luật có các nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2013/NĐ-CP thì điều lệ công ty luật có các nội dung như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở;

- Loại hình công ty luật;

- Lĩnh vực hành nghề;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

- Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;

- Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

- Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;

- Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

- Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.

Lưu ý: Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.

Việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật như thế nào?

Căn cứ tại Điều 38 Luật Luật sư 2006 quy định về công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật như sau:

- Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, công ty luật phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành luật trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:

+ Tên công ty luật

+ Địa chỉ trụ sở của công ty luật, chi nhánh, văn phòng giao dịch;

+ Lĩnh vực hành nghề;

+ Họ, tên, địa chỉ, số Chứng chỉ hành nghề luật sư của Giám đốc công ty luật và các thành viên sáng lập khác;

+ Số Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động.

- Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, công ty luật phải công bố những nội dung thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Luật sư 2006.

Trân trọng!

Công ty luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty luật
Hỏi đáp Pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên có bắt buộc phải là luật sư không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật như thế nào? Điều lệ công ty luật có các nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Sự khác nhau giữa Công ty luật TNHH và Công ty TNHH Luật là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty luật có được lập theo loại hình công ty hợp danh hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Một công ty luật có thể đầu tư vốn thành lập một công ty luật khác với tư cách pháp nhân được hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ, việc có thể bị phạt hành chính đến 40.000.000 đồng?
Hỏi đáp pháp luật
Hai công ty luật có được thành lập bởi một luật sư không?
Hỏi đáp pháp luật
Thu hồi giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty luật
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
93 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào