Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim?

Tôi có nghe thông tin gần đây về nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài tại Đà Nẵng vừa được Bộ Y tế tặng bằng khen, xin hỏi lý do nữ điều dưỡng này được tặng bằng khen là gì? - Câu hỏi từ Văn (Đắk Nông)

Sự việc nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim tại Đà Nẵng như thế nào?

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 24/3, một nữ điều dưỡng đang ngồi ăn tối với những người bạn tại một nhà hàng tại Đà Nẵng, thì bàn bên cạnh có người đàn ông ngoại quốc bất ngờ choáng, đi lại loạng choạng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức.

Nữ điều dưỡng này đã di chuyển nhanh tới kiểm tra mạch cảnh và tri hô nhân viên nhà hàng xung quanh gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân. Sau khoảng vài chục lần ép tim ngoài lồng ngực theo chu kỳ thì bệnh nhân có ý thức trở lại.

Chi tiết tại: https://baochinhphu.vn/tang-bang-khen-cho-nu-dieu-duong-cap-cuu-du-khach-nuoc-ngoai-10224033008243817.htm

Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim?

Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim? (Hình từ Internet)

Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim?

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 25/2023/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

Điều 9. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc thẩm quyền quản lý đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng.
...

Theo Điều 74 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 quy định về tiêu chuẩn xét tặng bằng khen Bộ Y tế như sau:

Điều 74. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh
1. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động;
b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;
c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;
d) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;
đ) Công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
2. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ban, ngành, địa phương được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.
3. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;
b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;
c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;
d) Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
4. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này hoặc có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ban, ngành, địa phương được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Theo đó, nữ điều dưỡng này đã gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng.

Việc làm của nữ điều dưỡng này được đánh giá có ý nghĩa, đóng góp lớn, thể hiện tinh thần rất trách nhiệm của nữ điều dưỡng này, cũng như của cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và của ngành y tế Việt Nam. Góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của người thầy thuốc Việt Nam, cũng như đất nước con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký Quyết định 745/QĐ-BYT năm 2024 khen thưởng cho nữ điều dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điều kiện để người đã được tặng bằng khen của Bộ Y tế nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là gì?

Tại khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 quy định về điều kiện được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của người đã được tặng bằng khen của Bộ Y tế như sau:

Điều 73. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”
1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;
b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực;
d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo.

Như vậy, điều kiện được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của người đã được tặng bằng khen của Bộ Y tế là có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Trân trọng!

Thi đua khen thưởng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi đua khen thưởng
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn xem xét thi đua khen thưởng với cán bộ biệt phái theo Thông tư hướng dẫn Nghị định 98/2023/NĐ-CP?
Hỏi đáp Pháp luật
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được nhận bao nhiêu tiền thưởng năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ năm 2024: Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được nhận bao nhiêu tiền thưởng?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 03/2024/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành thanh tra?
Hỏi đáp Pháp luật
Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024? Mức tiền thưởng kèm theo là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Bằng Tổ quốc ghi công là gì? Bằng Tổ quốc ghi công do ai cấp?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thẩm quyền thành lập, quy định chức năng, thành phần, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng trong doanh nghiệp?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định quy định thủ tục xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang được áp dụng từ ngày 20/4/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Nghị định 98 mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi đua khen thưởng
Tạ Thị Thanh Thảo
65 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi đua khen thưởng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào