Mẫu JD tuyển dụng được sử dụng nhiều năm 2024? Người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu công việc không đúng mô tả không?

Cho tôi hỏi: Mẫu JD tuyển dụng được sử dụng nhiều năm 2024? Người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu công việc không đúng mô tả hay không? Nhờ anh chị ban biên tập hỗ trợ giải đáp.

JD có nghĩa là gì? Mẫu JD tuyển dụng được sử dụng nhiều trong năm 2024?

JD có nghĩa là gì? Đây là câu hỏi khá nhiều bạn thắc mắc.

Trên thực tế, JD được viết tắt từ cụm từ tiếng anh là Job Description mang ý nghĩa như một bản mô tả các công việc, chức năng và nhiệm vụ cần hoàn thành của một vị trí công việc.

Dựa trên JD người ứng tuyển có thể nắm bắt được mục tiêu công việc của vị trí mình ứng tuyển cũng như các yêu cầu tối thiểu nhất để đáp ứng được vị trí này.

Đối với người tuyển dụng thì JD như một công cụ để xác định vị trí của việc làm trong cấu trúc hoạt động doanh nghiệp để có phương án sắp xếp, quản trị phù hợp với vị trí này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động. Theo đó thì người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về các nội dung sau:

- Công việc, địa điểm làm việc,

- Điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,

- An toàn, vệ sinh lao động,

- Tiền lương, hình thức trả lương,

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

- Quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Theo đó, JD tuyển dụng bao gồm những nội dung sau đây:

- Tên vị trí công việc: phần này thể hiện rõ chức danh công việc và cho biết vị trí này nằm trong khuôn khổ quản lý của bộ phận nào.

- Mô tả công việc: đây là phần mà người xem có thể nhìn bao quát được toàn bộ quá trình làm việc của vị trí này thông qua việc mô tả về cách thức nghiệp vụ hàng ngày, thời gian hoàn thành, tuân thủ quy định ra sao.

- Trách nhiệm trong công việc: được xem là khá quan trọng để nhận biết được nhiệm vụ cốt lõi mà vị trí công việc đảm nhận. Điều này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của cả một tập thể cùng vận hành theo đúng quỹ đạo ban đầu mà cấp trên đã vạch định.

- Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn: là điều kiện cần cho một vị trí, bởi nhìn chung một kinh nghiệm làm việc phù hợp mới có thể đảm nhiệm tốt được yêu cầu công việc đặt ra.

- Trình độ học vấn: là yêu cầu cần thiết phải đặt ra do tính chất công việc đòi hỏi người đạt đủ các bằng cấp chuyên ngành thuộc lĩnh vực tuyển dụng mới có thể đảm nhiệm tốt được.

- Quyền hạn vị trí công việc: phần này sẽ nêu rõ quyền hạn của vị trí công việc này với những bộ phận quản lý nào nhằm phân luồng quản trị hợp lý trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- Thu nhập: tương ứng với vị trí công việc thì trên bản JD tuyển đụng sẽ đưa ra mức lương cụ thể, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và các khoản thưởng( nếu có) khi hoàn thành tốt công việc được giao.

Từ những yêu cầu nêu trên nhà tuyển dụng có thể linh hoạt triển khai các nội dung tương ứng để đưa ra một JD tuyển dụng hoàn chỉnh.

Dưới đây là gợi ý 1 mẫu JD tuyển dụng kế toán thông dụng hiện nay:

JD có nghĩ là gì? Mẫu JD tuyển dụng được sử dụng nhiều trong năm 2024?

Mẫu JD tuyển dụng được sử dụng nhiều năm 2024? Người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu công việc không đúng mô tả không? (Hình từ Internet)

Người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu công việc không đúng mô tả không?

Căn cứ quy định điểm g khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
....
2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;
b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;
c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;
e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động như sau:

Điều 16. Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động
1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.
....

Như vậy, theo quy định thì người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Các nội dung trên tương tự như một mô tả công việc. Do đó, nếu người lao động phát hiện các công việc không đúng mô tả như hợp đồng lao động đã giao kết thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước.

Thời hạn thanh toán các khoản tiền còn lại cho người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng lao động là bao lâu?

Căn cứ quy định Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 48 Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động
1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:
a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.
......

Như vậy, theo quy định thì thời hạn thanh toán các khoản tiền còn lại cho người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng lao động là 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp sau đây thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

- Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

- Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Trân trọng!

Người lao động
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Người lao động
Hỏi đáp Pháp luật
Cục Quản lý lao động ngoài nước có quyền thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bảng đánh giá người lao động hàng tháng năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu đăng ký tìm việc làm dành cho người lao động mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động có được ủy quyền cho người khác ký kết hợp đồng lao động không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mùng 1 và ngày rằm các tháng trong năm 2024 và ngày dương tương ứng?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được ứng tối đa bao nhiêu tiền lương?
Hỏi đáp Pháp luật
Bên thuê lại lao động có được sử dụng lao động thuê lại để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được từ chối làm việc nếu công việc có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mình hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động tham gia công đoàn có được giúp đỡ khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
14 tháng 4 năm 2024 là ngày gì, ai tặng quà cho ai? Người lao động có được nghỉ ngày 14/4 không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Người lao động
Đinh Khắc Vỹ
75 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Người lao động
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào