Gói thầu dưới 1 tỷ có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn hay không?

Tôi có câu hỏi: Chỉ định thầu là gì? Gói thầu dưới 1 tỷ có được phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn hay không? (Câu hỏi của chị Hồng Nhung - Đà Nẵng)

Chỉ định thầu là gì?

Căn cứ theo Điều 20 Luật Đấu thầu 2023 quy định về các hình thức lựa chọn nhà thầu như sau:

Điều 20. Các hình thức lựa chọn nhà thầu
1. Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm:
a) Đấu thầu rộng rãi;
b) Đấu thầu hạn chế;
c) Chỉ định thầu;
d) Chào hàng cạnh tranh;
.....

Theo đó, chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu đơn giản và nhanh chóng hơn so với đấu thầu thông thường. Theo hình thức này, bên mời thầu sẽ trực tiếp lựa chọn một nhà thầu cụ thể để thực hiện gói thầu mà không cần tổ chức đấu thầu cạnh tranh.

Gói thầu dưới 1 tỷ có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn hay không?

Căn cứ tại Điều 78 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định về quy trình chỉ định thầu rút gọn như sau:

Điều 78. Quy trình chỉ định thầu rút gọn
1. Việc chỉ định thầu rút gọn đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu không phải phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và thông tin sơ bộ về nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm các bước sau:
....

Mặt khác, theo Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 quy định về chỉ định thầu cụ thể như sau:

Chỉ định thầu
1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;
b) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;
c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường;
....

Thông qua các quy định trên, gói thầu dưới 1 tỷ vẫn được áp dụng chỉ định thầu rút gọn nếu thuộc các trường hợp như sau:

[1] Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

[2] Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác.

[3] Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề.

[4] Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân.

[5] Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện.

[6] Gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường.

[7] Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

[8] Gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công 2019, bao gồm:

- Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng.

- Gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

*Lưu ý: Các gói thầu [1], [2], [3], [4], [5] và [6] không phải phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với các gói thầu [7] và [8] phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu dưới 1 tỷ có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn hay không?

Gói thầu dưới 1 tỷ có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn hay không? (Hình từ Internet)

Nội dung hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu thông thường có gì?

Căn cứ theo Điều 76 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu thông thường có những nội dung sau:

- Thông tin tóm tắt về dự án, dự toán mua sắm, gói thầu.

- Chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

- Xác định giá chỉ định thầu.

- Điều kiện về hợp đồng.

Trân trọng!

Chỉ định thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chỉ định thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc chỉ định thầu đối với gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì được thực hiện trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung có được áp dụng hình thức chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu gói thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu xây lắp được áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có được áp dụng chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm việc được lựa chọn chỉ định thầu theo quy trình rút gọn?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu dưới 1 tỷ có được áp dụng chỉ định thầu rút gọn hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chỉ định thầu
Dương Thanh Trúc
3,813 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chỉ định thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào