Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào thì bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm?

Xin cho tôi hỏi: Áp dụng hình thức xử lý xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào? (Câu hỏi từ anh An - Gia Lai).

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào thì bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm?

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Thông tư 02/2021/TT-BCA quy định về hình thức xử lý đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh như sau:

Điều 9. Áp dụng hình thức xử lý đối với cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh
...
4. Cán bộ, chiến sĩ bị xử lý bằng hình thức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm khi vi phạm một trong các hành vi trong các nhóm hành vi sau:
a) Khi phát hiện vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cần phải giải quyết nhưng không giải quyết hoặc không báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền;
b) Gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.
...

Như vậy, cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh Công an nhân dân bị xử lý bằng hình thức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm khi vi phạm một trong các hành vi sau:

- Phát hiện vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cần phải giải quyết nhưng không giải quyết hoặc không báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền;

- Gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào thì bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm?

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào thì bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm? (Hình từ Internet)

Trong đơn vị có cán bộ, chiến sĩ bị xử lý bằng hình thức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm thì thủ trưởng đơn vị có bị liên đới xử lý không?

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 02/2021/TT-BCA quy định về hình thức xử lý liên đới trách nhiệm như sau:

Điều 12. Xử lý liên đới trách nhiệm
...
2. Đối với cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh:
...
b) Trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý bằng hình thức không xét tặng danh hiệu thi đua năm đến xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trực tiếp bị xử lý bằng hình thức hạ một bậc danh hiệu thi đua năm;
...
3. Thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trực tiếp chịu trách nhiệm liên đới nếu để đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh hoặc để quá thời hạn xử lý vi phạm điều lệnh. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm nhiều lần mà trước đó thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trực tiếp đã nhắc nhở, chấn chỉnh bằng văn bản hoặc nhắc nhở, chấn chỉnh trong cuộc họp, giao ban của đơn vị (nội dung chấn chỉnh, nhắc nhở được ghi trong biên bản họp, giao ban của đơn vị), đồng thời có văn bản báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp thì thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trực tiếp không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Như vậy, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vi phạm điều lệnh Công an nhân dân bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trực tiếp sẽ bị liên đới trách nhiệm và bị xử lý bằng hình thức hạ một bậc danh hiệu thi đua năm.

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm nhiều lần mà trước đó thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trực tiếp đã nhắc nhở, chấn chỉnh bằng văn bản hoặc nhắc nhở, chấn chỉnh trong cuộc họp, giao ban của đơn vị, đồng thời có văn bản báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp thì không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Trình tự xử lý cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh như thế nào?

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2021/TT-BCA quy định về trình tự xử lý cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.

Như vậy, việc xử lý cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh được thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp quản lý yêu cầu cán bộ, chiến sĩ vi phạm viết bản tự kiểm điểm về hành vi vi phạm và tự nhận hình thức xử lý vi phạm.

- Bước 2: Tổ chức thẩm tra, xác minh, kết luận về hành vi vi phạm, nếu vi phạm đã rõ thì không cần xác minh.

- Bước 3: Căn cứ nội dung tự kiểm điểm và kết quả xác minh, xét thấy cần thiết phải tạm đình chỉ công tác của cán bộ, chiến sĩ vi phạm thì ra quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định;

- Bước 4: Tổ chức họp xét hình thức xử lý cho phù hợp và ra quyết định xử lý:

+ Xử lý bằng hình thức phê bình: tổ chức họp đơn vị hoặc cán bộ chủ chốt sau đó ra thông báo bằng văn bản;

+ Xử lý bằng hình thức hạ bậc danh hiệu thi đua năm hoặc không xét tặng danh hiệu thi đua năm: tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cùng cấp (nếu không tổ chức họp thì xin ý kiến bằng văn bản);

+ Xử lý bằng hình thức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: thì thực hiện theo quy định về nhận xét, đánh giá và xếp loại cán bộ trong Công an nhân dân;

+ Phải xử lý kỷ luật từ khiển trách đến tước danh hiệu thì thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

- Bước 5: Sau khi xử lý xong, báo cáo bằng văn bản về cơ quan điều lệnh cấp trên trực tiếp hoặc đơn vị ra thông báo.

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển tài liệu cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Trân trọng!

Trần Thị Ngọc Huyền

Công an nhân dân
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công an nhân dân
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm mới trong tuyển sinh trường công an năm 2024? Điều kiện đăng ký thi vào trường công an năm 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công an đã xuất ngũ thì thẻ Bảo hiểm y tế có còn giá trị sử dụng hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an nhân dân năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức có lịch thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân của Bộ Công an năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Phương án tuyển sinh trường Công an đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoài ngành Công an mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm điều lệnh nào thì bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bao nhiêu hình thức xử lý vi phạm điều lệnh Công an nhân dân?
Hỏi đáp Pháp luật
Tình tiết nào được xem là tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều lệnh là gì? Điều lệnh Công an nhân dân được kiểm tra qua các hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bệnh viêm amidan là bệnh gì? Bị bệnh viêm amidan có đủ điều kiện thi trường Công an hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công an nhân dân
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công an nhân dân
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào