Huấn luyện viên chó nghiệp vụ ngành Hải quan thực hiện nhiệm vụ gì?

Xin hỏi: Huấn luyện viên chó nghiệp vụ ngành Hải quan thực hiện nhiệm vụ gì? Ai có thẩm quyền quyết định sử dụng chó nghiệp vụ? Mong được giải đáp.

Huấn luyện viên chó nghiệp vụ ngành Hải quan thực hiện nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo Điều 9 Quy định về huấn luyện viên và chế độ đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ năm 2015, huấn luyện viên chó nghiệp vụ ngành Hải quan có các nhiệm vụ dưới đây:

(1) Thực hiện đúng quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng chó nghiệp vụ, gồm:

- Đảm bảo khẩu phần ăn và đủ nước sạch cho chó uống; đủ thuốc phòng chữa bệnh thông thường.

- Chuồng trại đảm bảo khô, thoáng, sạch. Môi trường xung quanh đảm bảo vệ sinh. Có biện pháp chống nóng nếu nhiệt >35 độ, chống rét nếu nhiệt < 10 độ.

- Chó nghiệp vụ đảm bảo sức khỏe để huấn luyện và tác nghiệp.

(2) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ, gồm:

- Huấn luyện thường xuyên, củng cố năng lực cho chó nghiệp vụ đảm bảo chó nghiệp vụ không suy giảm thể lực, có tiến bộ về năng lực so với khi tốt nghiệp.

- Huấn luyện nâng cao tại môi trường công tác đảm bảo chó nghiệp vụ thích nghi môi trường tác nghiệp, hưng phấn khi hoạt động, phát hiện các mẫu ma túy giấu chỗ khó tìm, có mùi ngụy trang, có độ khuyếch tán thấp.

- Tổng thời gian cho các loại hình huấn luyện hàng ngày không dưới 90 phút.

- Khi sử dụng chó nghiệp vụ phải tuân thủ các quy định sau:

+ Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ có mặt đúng giờ;

+ Trang bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện theo mệnh lệnh của cán bộ lãnh đạo tại hiện trường;

+ Việc sử dụng chó nghiệp vụ phải theo các quy trình của Tổng cục Hải quan.

(3) Phải lập và thực hiện thời gian biểu công việc hàng ngày, ghi chép nội dung, kết quả công tác và kiến nghị nếu có vào sổ nhật ký về:

- Công việc chăm sóc nuôi dưỡng.

- Nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm huấn luyện về thể lực và nghiệp vụ cho chó nghiệp vụ.

- Diễn biến và kết quả sử dụng chó nghiệp vụ tác nghiệp.

Huấn luyện viên chó nghiệp vụ ngành Hải quan thực hiện nhiệm vụ gì?

Huấn luyện viên chó nghiệp vụ ngành Hải quan thực hiện nhiệm vụ gì? (Hình từ Internet)

Chó nghiệp vụ ngành Hải quan phát hiện nguồn hơi hàng cấm trong hành lý của đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ thì xử lý như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Quy định về quy trình sử dụng cho nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ năm 2015 quy định như sau:

Điều 11. Xử lý tình huống
1. Trong khi kiểm tra nếu CNV phát hiện nguồn hơi các loại hàng cấm trong hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải của đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ thì đơn vị chủ trì kiểm tra báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu để báo cáo Tổng cục trưởng; sau đó thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng.
2. Trường hợp chủ hàng hóa, người đại diện hợp pháp của chủ hàng, người điều khiển phương tiện bỏ trốn hoặc không chấp hành thì báo cáo lãnh đạo trực tiếp để tổ chức giám sát, bảo vệ rồi mới tiếp tục thực hiện kiểm tra hàng hóa, phương tiện.
3. Trường hợp đối tượng sử dụng vũ lực, vũ khí chống người thi hành công vụ, chạy trốn khi bị kiểm tra thì sử dụng các biện pháp trấn áp, truy đuổi để bắt giữ đối tượng và báo cáo lãnh đạo giải quyết tiếp.

Theo đó, trường hợp chó nghiệp vụ kiểm tra mà phát hiện nguồn hơi hàng cấm trong hành lý của đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ thì đơn vị chủ trì kiểm tra phải báo cáo kịp thời cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu để báo cáo Tổng cục trưởng.

Sau đó đơn vị chủ trì kiểm tra sẽ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng để giải quyết tiếp.

Ai có thẩm quyền quyết định sử dụng chó nghiệp vụ ngành Hải quan?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Quy định về quy trình sử dụng cho nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ năm 2015 quy định như sau:

Điều 8. Thẩm quyền quyết định sử dụng chó nghiệp vụ
1. Những người sau đây có quyền quyết định sử dụng CNV.
- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
- Đội trưởng Đội Kiểm soát ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
2. Thẩm quyền điều động CNV.
- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu có quyền đề nghị điều động CNV kèm huấn luyện viên trong toàn Ngành để sử dụng trong những trường hợp cấp thiết (theo vụ việc).
- Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố có quyền điều động CNV trong đơn vị trực thuộc.
3. Khi quyết định sử dụng CNV, những người được quy định tại khoản 1 điều này thông báo cho đơn vị quản lý CNV để kịp thời đưa CNV đến địa điểm kiểm tra theo yêu cầu. Đơn vị quản lý CNV phải chấp hành trường hợp bất khả kháng phải báo cáo ngay cho người quyết định sử dụng CNV biết.
4. Việc đề xuất sử dụng CNV được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp khẩn cấp thì sử dụng điện thoại trước và gửi văn bản sau.
5. Mọi trường hợp quyết định sử dụng CNV tại các Chi cục Hải quan đều phải thông báo cho Chi cục trưởng biết để phối hợp thực hiện.

Như vậy, thẩm quyền quyết định sử dụng chó nghiệp vụ sẽ thuộc về:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu;

- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

- Đội trưởng Đội Kiểm soát ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

- Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy.

- Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trân trọng!

Hải quan
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hải quan
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu số 15a báo cáo quyết toán hải quan theo Thông tư 39?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên Đoàn kiểm tra vi phạm nghiệp vụ trong ngành Hải quan được quyền giám sát tại các địa điểm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đánh tráo hàng hóa đã kiểm tra hải quan với hàng hóa chưa kiểm tra thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hóa xuất khẩu được miễn thu phí hải quan trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông tin hải quan là gì? Có mấy loại thông tin hải quan?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, nhân viên hải quan có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Huấn luyện viên chó nghiệp vụ ngành Hải quan thực hiện nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Niêm phong kẹp chì là gì? Ai có quyền xử lý công chức hải quan khi thực hiện niêm phong kẹp chì cho thông quan đối với xe quá khổ quá tải?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp được miễn bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN nếu đáp ứng các điều kiện gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hải quan
Nguyễn Thị Kim Linh
69 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hải quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào