Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cần có những nội dung cơ bản nào?

Xin cho tôi hỏi: Khi công ty chứng khoán lập hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cho khách hàng thì cần đảm bảo có các nội dung nào? (Câu hỏi từ chị Thụy - Thái Bình).

Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cần có những nội dung cơ bản nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về nội dung tối thiếu của hợp đồng mở tài khoản chứng khoán như sau:

Điều 15. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán
1. Để thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán cho khách hàng, công ty chứng khoán phải làm thủ tục mở tài khoản giao dịch cho từng khách hàng trên cơ sở hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng. Hợp đồng mở tài khoản phải đáp ứng các quy định hiện hành và có các nội dung tối thiểu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
...

Theo đó, công ty chứng khoán cần phải thực hiện mở tài khoản chứng khoán trên cơ sở hợp đồng mở tài khoản chứng khoán để giao dịch cho khách hàng muốn thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán.

Như vậy, hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cần phải có các nội dung tối thiểu theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể có các nội dung như sau:

- Thông tin các bên tham gia ký kết hợp đồng mở tài khoản chứng khoán;

- Điều khoản về các thỏa thuận cụ thể:

+ Các cách thức nhận lệnh của công ty;

+ Tỷ lệ ký quỹ đặt mua/bán chứng khoán được áp dụng;

+ Thỏa thuận về lãi suất trên số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán;

+ Thời hạn, cách thức xử lý tài sản trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn;

+ Thỏa thuận về thời gian và phương thức chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam trong trường hợp chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại tệ.

- Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên tham gia:

+ Quyền và nghĩa vụ của khách hàng;

+ Quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán.

- Điều khoản về các thỏa thuận khác:

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, điều khoản này nêu rõ:

++ Khách hàng được bồi thường thiệt hại nếu công ty vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này;

++ Mức bồi thường thiệt hại: do các bên thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức xử lý tài khoản trong trường hợp công ty rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;

+ Các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

+ Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng;

+ Giải quyết tranh chấp phát sinh;

- Các thỏa thuận khác theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Tải về mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 121/2020/TT-BTC tại đây

Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cần có những nội dung cơ bản nào?

Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cần có những nội dung cơ bản nào? (Hình từ Internet)

Một số Mẫu hợp đồng mở tài khoản chứng khoán dành cho nhà đầu tư cá nhân mới nhất năm 2024?

Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán ngoài tuân thủ các nội dung quy định tại Mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 121/2020/TT-BTC thì còn phải đảm bảo không được có các nội dung thoả thuận sau:

- Thỏa thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ pháp lý công ty chứng khoán mà không có lý do chính đáng;

- Thoả thuận hạn chế phạm vi bồi thường của công ty chứng khoán mà không có lý do chính đáng hoặc chuyển rủi ro từ công ty chứng khoán sang khách hàng;

- Thoả thuận buộc khách hàng thực hiện nghĩa vụ bồi thường một cách không công bằng;

- Các thoả thuận gây bất lợi một cách không công bằng cho khách hàng.

Nhà đầu tư cá nhân có thể tham khảo một số mẫu hợp đồng mở tài khoản chứng khoán dành cho nhà đầu tư cá nhân tại một số công ty chứng khoán sau đây.

Tải về Mẫu Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán dành cho nhà đầu tư cá nhân - Mẫu 01 tại đây.

Tải về Mẫu Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán dành cho nhà đầu tư cá nhân - Mẫu 02 tại đây.

Công ty chứng khoán quản lý chứng khoán của khách hàng như thế nào?

Căn cứ Điều 18 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về quản lý chứng khoán của khách hàng như sau:

Điều 18. Quản lý chứng khoán của khách hàng
1. Đối với chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tập trung:
a) Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng với chứng khoán thuộc sở hữu của công ty chứng khoán;
b) Công ty chứng khoán phải thực hiện tái ký gửi chứng khoán của khách hàng vào Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán;
c) Công ty chứng khoán có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ cho khách hàng về những quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán của khách hàng;
d) Việc gửi, rút, chuyển khoản chứng khoán thực hiện theo lệnh của khách hàng và theo quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán.
2. Đối với chứng khoán chưa được đăng ký lưu ký tập trung, công ty chứng khoán được đăng ký và lưu ký chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng khoán theo hợp đồng ký kết với khách hàng và theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Như vậy, công ty chứng khoán quản lý chứng khoán của khách hàng theo các quy định sau:

- Đối với chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tập trung:

+ Quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng với chứng khoán thuộc sở hữu của công ty chứng khoán;

+ Phải thực hiện tái ký gửi chứng khoán của khách hàng vào Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định;

+ Có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ cho khách hàng về những quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán của khách hàng;

+ Việc gửi, rút, chuyển khoản chứng khoán thực hiện theo lệnh của khách hàng và theo quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa được đăng ký lưu ký tập trung: đăng ký và lưu ký chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng khoán theo hợp đồng ký kết với khách hàng.

Trân trọng!

Trần Thị Ngọc Huyền

Chứng khoán
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chứng khoán
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán có được giao dịch vào thứ bảy, chủ nhật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc cấp mã chứng khoán được quy định như thế nào tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách ghi Mẫu S22-DNN sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133?
Hỏi đáp Pháp luật
Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán nào thì được phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cần có những nội dung cơ bản nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chứng khoán niêm yết được tổ chức phân bảng như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Call margin là gì? Tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư là bao nhiêu thì bị call margin?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu yêu cầu thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm trong lĩnh vực chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chứng khoán nào được làm tài sản thế chấp để vay chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm chứng khoán là gì? Biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán gồm những gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chứng khoán
107 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chứng khoán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào