Quy trình nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai thép hàn nạp lại được phải tuân thủ các quy định gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007?

Quy trình nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai thép hàn nạp lại được phải tuân thủ các quy định gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007?

Phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007 là gì?

Tại Mục 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007 có quy định phạm vi áp dụng như sau:

Tiêu chuẩn này qui định các qui trình đã được chấp nhận khi kiểm tra các chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng thép hàn nạp lại được và vận chuyển được trước, trong và sau khi nạp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chai chứa LPG bằng thép hàn nạp lại được và vận chuyển được có dung tích nước từ 0,5l đến và bằng 150l.

Tiêu chuẩn không áp dụng cho các chai được lắp cố định trên phương tiện cơ giới đường bộ hoặc trong nhà máy và thiết bị nạp.

Quy trình nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai thép hàn nạp lại được phải tuân thủ các quy định gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007?

Quy trình nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai thép hàn nạp lại được phải tuân thủ các quy định gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007? (Hình từ Internet)

Việc phân loại chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng được quy định như thế nào?

Tại Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007 có quy định về phân loại chai trước khi nạp như sau:

(1) Yêu cầu chung

Phải kiểm tra và phân loại các chai theo qui định trong tiểu mục 4.2 đến tiểu mục 4.4 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007

(2) Chai thích hợp cho nạp

Các chai được xem là thích hợp cho nạp nếu tuân theo các điều kiện sau:

- Có thể nhận biết được mã thiết kế/thông số kỹ thuật;

- Có ghi nhãn khối lượng bì hoặc chỉ dẫn về bì và dung tích nước;

- Có chỉ dẫn khối lượng sản phẩm và sự nhận biết sản phẩm (LPG) khi được yêu cầu;

- Chai đang trong thời hạn kiểm tra do nhà sản xuất ghi nhãn hoặc thời hạn kiểm tra định kỳ;

- Có chỉ dẫn ký hiệu (biểu tượng) của trạm thử nghiệm kiểm tra định kỳ hoặc cơ quan (ban) kiểm tra;

- Kiểm tra bằng mắt các khu vực nhìn thấy được chỉ ra rằng chai (bao gồm cả vòng chân đế) và van không có các khuyết tật như qui định trong Tiểu mục 4.4 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007

- Chai không bị rò rỉ.

(3) Chai được kiểm tra định kỳ

Khi xuất hiện ít nhất là một trong các điều kiện sau đây thì chai phải được để ra một bên để kiểm tra định kỳ theo TCVN 7832

- Chai đã quá thời hạn kiểm tra;

- Chai không thể khẳng định được là đang ở trong thời hạn kiểm tra;

- Nhãn trên chai bị mờ và không nhận biết được một cách dễ dàng.

(4) Chai cần có sự đánh giá thêm

Khi các kiểm tra phân loại ban đầu phát hiện ra bất cứ khuyết tật vào trong các khuyết tật sau thì chai phải được đánh giá thêm và có thể dẫn đến kết quả như cân lại bì, phục hồi hoặc loại bỏ theo Mục 5 TCVN 7762:2007:

- Với các chai được nạp theo khối lượng, khối lượng bì hoặc chỉ dẫn về khối lượng bì bị mất hoặc không đọc được;

- Chai có khuyết tật hoặc bị hư hỏng, ví dụ, có hư hỏng ở nắp bảo vệ, các tay cầm hoặc vòng (vành) chân đai, hoặc chai bị lõm vào hoặc bị hư hỏng do ngọn lửa;

- Chai bị ăn mòn nhìn thấy được, với các chai có vành chân đai hàn có vết ăn mòn ở mối hàn;

- Chai, van hoặc các cơ cấu giảm áp suất (nếu được trang bị) bị rò rỉ hoặc hư hỏng.

Quy trình nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai thép hàn nạp lại được phải tuân thủ các quy định gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007?

Tại Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007 có quy định quy trình nạp phải tuân thủ các quy định sau:

- Lượng nạp an toàn

Phải có qui trình nạp đúng được đặt tại chỗ nạp để bảo đảm rằng không thể xảy ra sự nạp quá mức.

Khối lượng lớn nhất của các chất chứa trong một lít dung dịch nước (tỷ số nạp) phải bằng 0,95 lần tỷ trọng của pha lỏng ở 500C và không nạp pha lỏng vào chai ở bất cứ nhiệt độ nào đến 600C

Đối với các chai chỉ được sử dụng cho một vùng khí hậu riêng thì cơ quan có thẩm quyền có thể quy định tỷ số nạp lớn nhất cho mỗi hỗn hợp sử dụng trong nước.

- Thành phần và hỗn hợp nạp an toàn

Chai phải được nạp với thành phần và hỗn hợp thích hợp của LPG. Phải có chú ý đặc biệt để bảo đảm rằng không có các chất bẩn có thể gây ra ăn mòn.

- Độ chính xác của thiết bị cân

Phải kiểm tra độ chính xác ít nhất là một lần trong ngày đối với cân dùng để nạp và cần kiểm tra.

- Phương pháp nạp

Có thể nạp các chai theo khối lượng, theo thể tích hoặc nạp tới một mức. Khi nạp theo khối lượng, phải sử dụng khối lượng bì chính xác của mỗi chai để chỉnh đặt cân nạp. Khi nạp tới một mức, phải kiểm tra khả năng vận hành của thiết bị cố định mức chất lỏng.

Việc kiểm tra sau khi nạp khí dầu mỏ hóa lỏng được quy định như thế nào?

Tại Mục 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007 có quy định việc kiểm tra sau khi nạp khí dầu mỏ hóa lỏng được quy định như sau:

- Kiểm tra lượng nạp

Phải kiểm tra mỗi chai để bảo đảm rằng không nạp quá khối lượng nạp lớn nhất bằng cách cân kiểm tra với phạm vi dung sai do cơ quan có thẩm quyền xác định hoặc bằng cách xác định không gian rỗng còn lại. Khi được chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền, có thể sử dụng các hệ thống kiểm tra khác như cân mẫu thử hoặc ứng dụng các số hiệu thống kê khi việc kiểm soát khối lượng nạp được điều khiển tự động.

- Hành động cần thiết đối với các chai được nạp quá mức

Phải bảo đảm an toàn cho các chai được nạp quá mức bằng cách loại bỏ sản phẩm dư thừa và tiến hành kiểm tra lại.

- Kiểm tra sự rò rỉ

Phải kiểm tra sự rò rỉ của các chai. Các chai có rò rỉ phải được xử lý theo quy trình trong theo Mục 5 TCVN 7762:2007.

- Kiểm tra nắp hoặc nút van

Trước khi chuyển đi hoặc đưa vào bảo quản phải kiểm tra các chai về sự lắp ráp đúng các nắp hoặc nút bịt kín van và các nắp/mũ bảo vệ van.

Trân trọng!

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Thiết bị kiểm soát báo cháy và phát hiện cháy là gì theo Tiêu chuẩn Quốc gia TTCVN 9310-3:2012?
Hỏi đáp Pháp luật
Khoảng cách an toàn ngăn không chạm tới vùng nguy hiểm được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7014 : 2002?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu chung đối với chòi quan sát phát hiện cháy rừng như thế nào theo TCVN 13355:2021?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc xác định độ axit béo trong các sản phẩm nghiền từ ngũ cốc theo TCVN 8800:2011?
Hỏi đáp Pháp luật
Đưa máy xây dựng vào làm việc phải đảm bảo yêu cầu như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4087:2012?
Hỏi đáp Pháp luật
Các đám cháy được phân loại như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009?
Hỏi đáp Pháp luật
Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5040 : 1990?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành phần và các tên gọi được sử dụng trong ghi nhãn cho quả đóng hộp được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9995 : 2013?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848-1991?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ công trình phải thiết lập, thực hiện và duy trì một hệ thống quản lý tính toàn vẹn đường ống biển bao gồm tối thiểu các yếu tố nào theo TCVN 13890:2023?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Lương Thị Tâm Như
861 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào