Tổng hợp lời chứng của công chứng viên theo Thông tư 01/2021/TT-BTP?

Lời chứng của công chứng viên là gì? Tổng hợp lời chứng của công chứng viên theo Thông tư 01/2021/TT-BTP?

Tổng hợp lời chứng của công chứng viên theo Thông tư 01/2021/TT-BTP?

Tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTP có quy định các lời chứng của công chứng viên như sau:

Mẫu TP-CC-21 tại đây: Mẫu lời chứng của công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng (giao dịch);

Mẫu TP-CC-22 tại đây: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng (Mẫu dùng cho bên ủy quyền)

Mẫu TP-CC-23 tại đây: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với di chúc và Văn sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ di chúc

Mẫu TP-CC-24 tại đây: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với văn bản thỏa thuận phân chia/văn bản khai nhận di sản

Mẫu TP-CC-25 tại đây: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với văn bản từ chối nhận di sản

Mẫu TP-CC-26 tại đây: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch.

Tổng hợp lời chứng của công chứng viên theo Thông tư 01/2021/TT-BTP?

Tổng hợp lời chứng của công chứng viên theo Thông tư 01/2021/TT-BTP? (Hình từ Internet)

Lời chứng của công chứng viên là gì?

Tại Điều 24 Thông tư 01/2021/TT-BTP có quy định lời chứng của công chứng viên như sau:

Lời chứng của công chứng viên
1. Lời chứng của công chứng viên là bộ phận cấu thành của văn bản công chứng.
2. Mẫu lời chứng ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
a) Lời chứng của công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng (giao dịch); lời chứng đối với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng để ký hợp đồng; lời chứng đối với di chúc và các văn bản có liên quan đến di chúc; lời chứng đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản; lời chứng đối với văn bản từ chối nhận di sản;
b) Lời chứng đối với bản dịch.
3. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 46, khoản 3 Điều 61 của Luật Công chứng, các mẫu lời chứng và ghi chú cách ghi lời chứng ban hành kèm theo Thông tư này, công chứng viên soạn thảo lời chứng phù hợp với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể.
Công chứng viên không được đưa vào lời chứng những nội dung nhằm trốn tránh, giảm bớt trách nhiệm của mình hoặc nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Như vậy, lời chứng của công chứng viên là bộ phận cấu thành của văn bản công chứng.

Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ:

- Thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng;

- Chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch đúng là chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người tham gia hợp đồng, giao dịch;

- Trách nhiệm của công chứng viên đối với lời chứng;

- Có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ những nội dung gì?

Tại Điều 61 Luật Công chứng 2014 có quy định về công chứng bản dịch như sau:

Công chứng bản dịch
1. Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện.
2. Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.
Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.
3. Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.
....

Như vậy, lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ những nội dung sau:

- Thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng;

- Họ tên người phiên dịch;

- Chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch;

- Chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Công chứng viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công chứng viên
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào thì công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp lời chứng của công chứng viên theo Thông tư 01/2021/TT-BTP?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chứng viên muốn gia nhập Hội công chứng viên cần chuẩn bị giấy tờ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải về mẫu đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên mới nhất 2024 ra sao? Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên bao gồm những giấy tờ nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chứng viên có được công chứng di chúc của cha mẹ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được miễn nhiệm công chứng viên khi hết thời hạn đình chỉ hành nghề công chứng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chứng viên bị miễn nhiệm do không hành nghề có được bổ nhiệm lại không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chứng viên
Lương Thị Tâm Như
5,627 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công chứng viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào