Khi nào phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức? Hướng dẫn điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2024?

Cho tôi hỏi: Khi nào phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức? Hướng dẫn tôi cách điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2024? Chị Trà - Bình Thuận

Khi nào phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức?

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ viên chức như sau:

Chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ viên chức
1. Chế độ bổ sung hồ sơ viên chức
Định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ viên chức, đơn vị sử dụng viên chức hướng dẫn viên chức kê khai, bổ sung những thông tin phát sinh trong năm liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình, xã hội theo "Phiếu bổ sung lý lịch viên chức". Viên chức phải nộp bổ sung bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cấp trong năm (nếu có) cùng với "Phiếu bổ sung lý lịch viên chức".
Trường hợp các thông tin phát sinh do viên chức tự kê khai không đầy đủ, không chính xác hoặc có sự gian lận thì người tự kê khai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
...

Như vậy, viên chức phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ viên chức, đơn vị sử dụng viên chức về những thông tin phát sinh trong năm liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình, xã hội.

Lưu ý:

- Viên chức phải nộp bổ sung bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cấp trong năm (nếu có) cùng với "Phiếu bổ sung lý lịch viên chức".

- Trường hợp các thông tin phát sinh do viên chức tự kê khai không đầy đủ, không chính xác hoặc có sự gian lận thì người tự kê khai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khi nào phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức? Hướng dẫn điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2024?

Khi nào phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức? Hướng dẫn điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2024? (Hình từ Internet)

Hướng dẫn điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức mới nhất 2024?

Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức hiện nay được sử dụng theo Mẫu HS03-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV, mẫu có dạng như sau:

Khi nào phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức? Hướng dẫn điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2024?

Xem chi tiết và tải mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức mới nhất 2024 Tại đây

Hướng dẫn điền Phiếu bổ sung lý lịch viên chức mới nhất 2024 như sau:

- Ở phần đầu phiếu, cần ghi rõ các thông tin sau:

+ Tên cơ quan quản lý viên chức, tên đơn vị sử dụng viên chức và số hiệu viên chức.

+ Tên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (ghi rõ thời gian từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào)

+ Các thông tin về cá nhân như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở hiện tại, chức danh nghề, mã số, bậc lương...

+ Các thông tin về kết nạp Đảng: Ngày kết nạp Đảng và ngày chuyển Đảng chính thức.

- Phần nội dung chính:

+ Ghi rõ toàn bộ những thay đổi của viên chức về chức danh, chức vụ, cơ quan công tác. Trong đó, ghi cụ thể các chức danh, chức vụ mà mình được bổ nhiệm, miễn nhiệm, bầu cử hoặc điều động công tác, những thay đổi về đơn vị công tác, nội dung công việc, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu cầu kê khai.

+ Ghi rõ những thay đổi của viên chức trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn (tên trường, tên chuyên ngành đào tạo, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khóa học)

+ Ghi rõ những khen thưởng, kỷ luật mới (nếu có).

+ Khai chi tiết về thời gian công tác ở nước (chỉ kê khai những chuyến đi trên 6 tháng): Đến nước nào? Làm gì? Tại cơ quan, tổ chức nào?

+ Tình trạng sức khỏe viên chức ở thời điểm hiện tại.

+ Về kinh tế: Kê khai những phát sinh về tài sản mới mà bản thân viên chức có do tự mua hay được thừa kế, được cho.

+ Kê khai những thay đổi về gia đình (thay đổi về số lượng thành viên, về kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình viên chức).

- Phần cuối phiếu: Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm lập phiếu và ký, ghi rõ họ tên lên phiếu.

Thành phần hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về thành phần hồ sơ viên chức như sau:

Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức
1. Đối với viên chức tuyển dụng lần đầu
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm hướng dẫn viên chức kê khai, kiểm tra, xác minh các thông tin do viên chức tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xác nhận, đóng dấu và nộp cho cơ quan quản lý hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản lý. Hồ sơ này là hồ sơ gốc của viên chức.
Hồ sơ gốc bao gồm các thành phần sau đây:
a) Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư này. Quyển “Lý lịch viên chức” phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của viên chức. Quyển “Lý lịch viên chức” do viên chức tự kê khai và được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;
...

Như vậy, hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu bao gồm:

- Quyển "Lý lịch viên chức";

- Sơ yếu lý lịch viên chức;

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức;

- Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng.

Trân trọng!

Viên chức
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Viên chức
Hỏi đáp Pháp luật
Tải phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức giáo viên THCS mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức giáo viên mầm non mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức giáo viên THPT năm 2024 mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là giáo viên mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức quản lý mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mẫu số 03 mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
03 trường hợp được thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với viên chức hỗ trợ nghiệp vụ làm việc tại Phòng công chứng?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách viết phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức 2024? Khi nào thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng viên chức 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức hiện hành năm 2024? Viên chức đang công tác phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch viên chức bao nhiêu lần trong năm?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Viên chức
Nguyễn Thị Hiền
458 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Viên chức
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào