Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương không?

Cho tôi hỏi: tôi là viên chức đang làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi có thắc mắc là không biết nếu tôi làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương không? Tôi cảm ơn.

Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương không?

Căn cứ theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định như sau:

Quy định chung về công tác phí
...
7. Trong những ngày được cử đi công tác nếu do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ thì ngoài chế độ phụ cấp lưu trú còn được thanh toán tiền lương làm đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ: Thủ tục xác nhận làm thêm giờ làm căn cứ thanh toán; quy định các trường hợp đi công tác được thanh toán tiền lương làm thêm giờ, đảm bảo nguyên tắc chỉ được thanh toán trong trường hợp được người có thẩm quyền cử đi công tác phê duyệt làm thêm giờ, không thanh toán cho các trường hợp đi công tác kết hợp giải quyết việc riêng trong những ngày nghỉ và không thanh toán tiền lương làm đêm, làm thêm giờ trong thời gian đi trên các phương tiện như tàu, thuyền, máy bay, xe ô tô và các phương tiện khác.
...

Như vậy, có thể thấy trong quá trình đi công tác, viên chức làm thêm giờ sẽ được thanh toán thêm khoản tiền lương làm thêm giờ theo quy chế chi tiêu nội bộ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định.

Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương không?

Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương không? (Hình từ Internet)

Trình tự xếp loại chất lượng viên chức không giữ chức vụ quản lý được thực hiện thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức không giữ chức vụ quản lý được thực hiện như sau:

Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao, theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp nhận xét, đánh giá để quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.

Bước 4: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức phải gửi thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức;

Cấp có thẩm quyền quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Xếp loại chất lượng viên chức hàng năm vào lúc nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức
1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.
2. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.
...

Như vậy, việc xếp loại chất lượng viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hằng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quyết định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường hợp nào viên chức có hành vi vi phạm nhưng được miễn kỷ luật?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật
1. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm.
2. Phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức.
3. Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ.
4. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Theo đó, viên chức có hành vi vi phạm nhưng được miễn kỷ luật khi thuộc các trường hợp dưới đây:

- Viên chức được cơ quan có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự;

- Viên chức phải chấp hành quyết định của cấp trên;

- Viên chức được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khi thi hành công vụ;

- Viên chức đã qua đời.

Trân trọng!

Viên chức
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Viên chức
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin đi nước ngoài của viên chức mới nhất? Viên chức không nghỉ phép có được thanh toán tiền không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức giáo viên mầm non mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mẫu số 02?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào bác sĩ không tập sự viên chức? Trong thời gian tập sự viên chức, bác sĩ được hưởng các chế độ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức giáo viên THCS mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức giáo viên THPT năm 2024 mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là giáo viên mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức quản lý mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mẫu số 03 mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
03 trường hợp được thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Viên chức
Nguyễn Thị Kim Linh
195 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Viên chức
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào