Ai được tặng huân chương Lao động hạng 2? Mức tiền thưởng là bao nhiêu?

Cho tôi hỏi: Ai được tặng huân chương Lao động hạng 2? Mức tiền thưởng là bao nhiêu? Anh Quý - Bình Dương

Ai được tặng huân chương Lao động hạng 2?

Căn cứ Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định Huân chương Lao động hạng 2 được tặng cho các đối tượng như sau:

[1] Tặng cho cá nhân

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- Được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực;

- Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

[2] Tặng cho công nhân, nông dân

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

- Công nhân có 02 sáng kiến mang lại giá trị cao, có lợi ích thiết thực và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

- Nông dân có 02 sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh, mang lại giá trị cao và có lợi ích thiết thực hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 04 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm cho người lao động được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

[3] Tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng 2022

[4] Tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

- Có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động;

- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

[5] Tặng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

[6] Tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

Ai được tặng huân chương Lao động hạng 2? Mức tiền thưởng là bao nhiêu?

Ai được tặng huân chương Lao động hạng 2? Mức tiền thưởng là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Mức tiền thưởng huân chương Lao động hạng 2 là bao nhiêu?

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 55 Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng Huân chương các loại như sau:

Mức tiền thưởng Huân chương các loại
1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại được tặng Bằng, khung, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:
...
g) “Huân chương Lao động” hạng Nhì, “Huân chương Chiến công” hạng Nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”: 7,5 lần mức lương cơ sở;
...
2. Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại được tặng thưởng Bằng, khung, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, mức tiền thưởng Huân chương Lao động hạng 2 của cá nhân bằng 7,5 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Như vậy, mức tiền thưởng Huân chương Lao động hạng 2 của cá nhân là 13.500.000 đồng.

Lưu ý: Tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng 2 thì mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân tương đương 27.000.000 đồng.

Mẫu Huân chương Lao động hạng hai như thế nào?

Căn cứ Điều 84 Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định mẫu Huân chương Lao động hạng hai có dạng như sau:

- Cuống Huân chương: cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước 28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester hoặc chất liệu tương đương, đảm bảo chắc chắn, bền đẹp màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh dương đậm hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương.

- Dải Huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester hoặc chất liệu tương đương, đảm bảo chắc chắn, bền đẹp màu đỏ cờ có hai vạch màu xanh dương đậm hai bên, gắn sao theo hạng huân chương; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.

- Thân Huân chương: Hình tròn đường kính bằng 40 mm, nền vàng, chính giữa là ngôi sao vàng năm cánh dập nổi trên nền đỏ, xung quanh bên trái là bông lúa, bên phải là bánh xe lịch sử, phía dưới là quyên sách dải lụa đỏ có dòng chữ “Việt Nam” màu vàng, trên cùng là dòng chữ “Huân chương Lao động” màu đỏ; tất cả các chi tiết đặt trong

Trân trọng!

Thi đua khen thưởng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi đua khen thưởng
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mẫu 07 chuẩn mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn xem xét thi đua khen thưởng với cán bộ biệt phái theo Thông tư hướng dẫn Nghị định 98/2023/NĐ-CP?
Hỏi đáp Pháp luật
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được nhận bao nhiêu tiền thưởng năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ năm 2024: Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được nhận bao nhiêu tiền thưởng?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 03/2024/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành thanh tra?
Hỏi đáp Pháp luật
Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024? Mức tiền thưởng kèm theo là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Bằng Tổ quốc ghi công là gì? Bằng Tổ quốc ghi công do ai cấp?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thẩm quyền thành lập, quy định chức năng, thành phần, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng trong doanh nghiệp?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định quy định thủ tục xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang được áp dụng từ ngày 20/4/2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi đua khen thưởng
Nguyễn Thị Hiền
366 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi đua khen thưởng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào