Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024?

Cho tôi hỏi mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024 là mẫu nào? Tổ chức công đoàn có các hình thức khen thưởng nào? Mong được giải đáp!

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024?

Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024:

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024?

Tải về mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024 Tại đây

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024?

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Tổ chức công đoàn có các hình thức khen thưởng nào?

Căn cứ Điều 6 Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 1689/QĐ-TLĐ năm 2019 quy định các hình thức khen thưởng:

Các hình thức khen thưởng
1. Hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn gồm có:
1.1. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi là Bằng khen của Tổng Liên đoàn);
1.2. Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi là Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương);
1.3. Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi là Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn”;
1.4. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;
1.5. Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở; Giấy khen của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn;
...

Như vậy, tổ chức công đoàn có các hình thức khen thưởng sau:

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

- Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở;

- Giấy khen của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn;

- “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” của Tổng Liên đoàn;

- “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” của Tổng Liên đoàn;

- Giải thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 44 Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 1689/QĐ-TLĐ năm 2019 quy định hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng, bao gồm:

(1) Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng;

- Biên bản bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Biên bản họp và kết quả bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

- Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn có xác nhận của các cấp trình khen thưởng.

(2) Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn

- Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

- Biên bản họp và kết quả bình xét thi đua kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng;

- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen;

- Văn bản công nhận 02 sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

(3) Hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của các cấp trình khen thưởng;

- Tóm tắt các giải pháp, sáng kiến của các cá nhân được đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo;

- Biên bản họp và kết quả bình xét của Hội đồng Sáng kiến hoặc Hội đồng Khoa học Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm:

+ Văn bản công nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền;

+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có);

+ Biên bản nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;

+ Văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế, xã hội của đơn vị ứng dụng đề tài, sáng kiến.

(4) Hồ sơ đề nghị Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn”, trong báo cáo phải nêu rõ nội dung, hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào thực tế.

- Biên bản họp và kết quả bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và nhận xét, đánh giá hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học đã được ứng dụng trong thực tế.

Trân trọng!

Phan Vũ Hiền Mai

Công đoàn
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công đoàn
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn năm 2024 gồm các bước nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam năm 2024 được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải công đoàn cấp trên có trách nhiệm chi chăm lo cho người lao động của doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chương trình Chợ tết Công đoàn năm 2024 qua sàn giao dịch điện tử hỗ trợ người lao động dịp Tết 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tài chính công đoàn được thu từ đâu? Sử dụng trong các hoạt động nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp mẫu đơn xin gia nhập Công đoàn các cấp mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Giải thưởng Nguyễn Văn Linh được trao cho đối tượng nào? Có bao nhiêu hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định mức chi thăm hỏi ốm đau của cơ quan công đoàn năm 2024 như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công đoàn
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công đoàn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào