Yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride theo TCVN 8380:2010?

Tôi có câu hỏi: Yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride theo TCVN 8380:2010 như thế nào? (Câu hỏi của anh Phúc - Bình Định)

Yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride theo TCVN 8380:2010?

Căn cứ theo Mục 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8380:2010, yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride bao gồm các nội dung sau:

[1] Yêu cầu cảm quan:

[2] Yêu cầu về hàm lượng hoạt chất:

Hàm lượng cartap hydrochloride (tính theo %, g/kg hoặc g/l ở 20 oC ± 2 oC) phải được công bố và phù hợp với mức sai lệch cho phép của hàm lượng hoạt chất được quy định trong Bảng 2 dưới đây:

[3] Yêu cầu về tạp chất và tính chất lý – hóa:

(a) Cartap hydrochloride kỹ thuật

Tạp chất: Hàm lượng nước: không lớn hơn 10 g/kg.

(b) Thuốc bảo vệ thực vật dạng bột hòa tan trong nước có chứa cartap hydrochloride

- Tạp chất: Hàm lượng nước: không lớn hơn 10 g/kg

- Độ thấm ướt: Sản phẩm được thấm ướt hoàn toàn trong 1 min mà không cần khuấy trộn.

- Độ bọt: Thể tích bọt tạo thành sau 1 min: không lớn hơn 60ml

- Độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao: Hàm lượng hoạt chất xác định được theo 4.2 sau khi bảo quản ở nhiệt độ 54 oC ± 2 oC trong 14 ngày, không nhỏ hơn 95 % so với trước khi bảo quản ở nhiệt độ cao và sản phẩm phải phù hợp với 3.3.2.2.

(c) Thuốc bảo vệ thực vật dạng hạt có chứa cartap hydrochloride

- Kích thước hạt: Khoảng kích thước hạt của sản phẩm phải được đăng ký và phù hợp với quy định sau:

+ Tỷ lệ đường kính hạt lớn nhất và hạt nhỏ nhất, không lớn hơn 4 : 1;

+ Lượng hạt nằm trong khoảng kích thước công bố: không nhỏ hơn 85%.

- Độ bọt: Thể tích bọt tạo thành sau 1 min: không lớn hơn 60 ml.

- Độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao: Hàm lượng hoạt chất xác định được theo 4.2. sau khi bảo quản ở nhiệt độ 54 oC ± 2 oC trong 14 ngày, không nhỏ hơn 95 % so với trước khi bảo quản và sản phẩm phải phù hợp với 3.3.3.1.

(d) Thuốc bảo vệ thực vật dạng bột thấm nước có chứa hoạt chất cartap hydrochloride

- Tỷ suất lơ lửng: Sản phẩm sau khi tạo huyền phù với nước cứng chuẩn ở 30 oC ± 2 oC trong 30 min, hàm lượng cartap hydrochloride trong dung dịch huyền phù: không nhỏ hơn 60 %.

- Độ mịn: Lượng mẫu còn lại trên rây có đường kính lỗ 75 sau khi thử rây ướt: không lớn hơn 2 %.

- Độ bọt: Thể tích bọt tạo thành sau 1 min: không lớn hơn 60 ml.

- Độ thấm ướt: Sản phẩm được thấm ướt hoàn toàn trong 1 min mà không cần khuấy trộn

- Độ bền bảo quản ở nhiệt độ cao: Hàm lượng hoạt chất xác định được theo 4.2 sau khi bảo quản ở nhiệt độ 54 oC ± 2 oC trong 14 ngày, không nhỏ hơn 95 % so với trước khi bảo quản và sản phẩm phải phù hợp với: Tỷ suất lơ lửng; Độ mịn; Độ thấm ướt.

Yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride theo TCVN 8380:2010?

Yêu cầu kỹ thuật đối với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride theo TCVN 8380:2010? (Hình từ Internet)

Báo cáo thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride phải đảm bảo yêu cầu nào?

Theo quy định tại Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8380:2010, báo cáo thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride phải đảm bảo yêu cầu dưới đây:

- Mọi thông tin cần thiết về việc nhận biết đầy đủ mẫu thử.

- Phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết.

- Phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này.

- Mọi thao tác không được quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc những điều được coi là tự chọn, và bất kỳ chi tiết nào có ảnh hưởng đến kết quả.

- Kết quả thử nghiệm thu được.

Phương pháp thử thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride cần thuốc thử nào?

Căn cứ tại Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8380:2010, phương pháp thử thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride cần thuốc thử dưới đây:

- Dung dịch EDTA 0,01 M: Cân 3,72 g EDTA vào cốc 1 lít, hòa tan và thêm nước cất đến vạch, khuấy đều.

- Dung dịch kali hydroxide (KOH) 1 M: Cân 56,7g KOH viên vào cốc 1 lít , hòa tan và thêm nước cất đến vạch, khuấy đều. Để nguội đến nhiệt độ phòng.

- Dung dịch axit sulfuric (H2SO4) 2,5 M: Thêm từ từ 150 ml dung dịch H2SO4 98 % vào cốc 1 lít có chứa sẵn 850 ml nước cất, khuấy đều. Để nguội đến nhiệt độ phòng

- Axit axetic băng (CH3COOH)

-. Dung dịch chuẩn natri thiosulfat 0,05 M

- Hồ tinh bột: Hòa 1 g hồ tinh bột với 5 ml nước, khuấy đều, vừa thêm nước sôi vừa khuấy đến 100 ml, đun dung dịch vài phút cho đến khi trong, để nguội dung dịch.

- Dung dịch chuẩn iốt 0,05 M: Hòa tan 12,7 iốt và 60 g KI trong 75 ml nước, chuyển vào bình định mức 1 lít, định mức đến vạch bằng nước cất, lắc kỹ, bảo quản dung dịch trong lọ thủy tinh màu nâu.

*Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích, nước ít nhất đạt loại 3 của TCVN 4851 (ISO 3696) trừ khi có quy định khác.

Trân trọng!

Dương Thanh Trúc

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 quy định quy trình tiến hành thử độ mài mòn của vải được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Môi trường chuẩn để điều hòa và thử vật liệu dệt là bao nhiêu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7424 - 3 : 2004 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện sản xuất thép lá cán nguội theo TCVN 8595:2011 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Phương pháp chuẩn để xác định hàm lượng nitơ trong thịt và sản phẩm thịt theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8134:2009 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thuốc thử nào dùng để xác định thủy ngân trong nước uống, nước mặt, nước dưới đất và nước mưa dùng quang phổ huỳnh quang nguyên tử theo TCVN 7724:2007?
Hỏi đáp Pháp luật
Xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9360:2012?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc chung khi thi công xây dựng nền và móng theo TCVN 9361:2012 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua ống theo TCVN 9396:2012 phải đảm bảo quy định chung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tiến hành nung lại mẫu để xác định hệ số giãn nở ẩm gạch gốm ốp, lát theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-10:2016 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu về thông tin bảo mật trong việc thực hiện đánh giá và công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2017?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
134 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào