Phạm nhân được nghỉ Tết Âm lịch 2024 mấy ngày?

Cho tôi hỏi: Phạm nhân được nghỉ Tết Âm lịch 2024 mấy ngày? Chế độ ăn của phạm nhân đang phải chấp hành án phạt tù trong Tết Âm lịch 2024 như thế nào? Anh Hùng - Nha Trang

Phạm nhân được nghỉ Tết Âm lịch 2024 mấy ngày?

Tại khoản 1 Điều 32 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về chế độ lao động của phạm nhân như sau:

Chế độ lao động của phạm nhân
1. Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng. Phạm nhân lao động phải dưới sự giám sát, quản lý của trại giam, trại tạm giam. Thời giờ lao động của phạm nhân không quá 08 giờ trong 01 ngày và 05 ngày trong 01 tuần, được nghỉ vào các ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật. Trường hợp đột xuất hoặc thời vụ, Giám thị trại giam có thể yêu cầu phạm nhân làm thêm giờ nhưng không được vượt quá tổng số giờ làm thêm trong ngày theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày nghỉ thì được nghỉ bù hoặc được bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật.
...

Theo đó, tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ lễ, tết như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có lịch nghỉ cố định 2 ngày cuối tuần, dịp Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ 07 ngày, từ thứ Năm ngày 08/02/2024 Dương lịch (29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, thời giờ lao động của phạm nhân không quá 08 giờ trong 01 ngày và 05 ngày trong 01 tuần, được nghỉ vào các ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Vì vậy liên quan đến chế độ nghỉ ngày lễ, Tết thì phạm nhân cũng sẽ được hưởng chế độ nghỉ lễ Tết như người lao động.

Như vậy, phạm nhân sẽ được nghỉ lao động, cải tạo 07 ngày trong dịp Tết Âm lịch 2024, từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024.

Phạm nhân được nghỉ Tết Âm lịch 2024 mấy ngày?

Phạm nhân được nghỉ Tết Âm lịch 2024 mấy ngày? (Hình từ Interent)

Chế độ ăn của phạm nhân đang phải chấp hành án phạt tù trong Tết Âm lịch 2024 như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chế độ ăn đối với phạm nhân như sau:

Chế độ ăn đối với phạm nhân
1. Phạm nhân được Nhà nước đảm bảo, tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng gồm:
a) 17 kg gạo tẻ;
b) 15 kg rau xanh;
c) 01 kg thịt lợn;
d) 01 kg cá;
đ) 0,5 kg đường;
e) 0,75 lít nước mắm;
g) 0,2 lít dầu ăn;
h) 0,1 kg bột ngọt;
i) 0,5 kg muối;
k) Gia vị khác: tương đương 0,5 kg gạo tẻ;
l) Chất đốt: tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than.
Lương thực, thực phẩm, chất đốt bảo đảm chất lượng và có mức giá trung bình theo thời giá thị trường tại địa phương.
Chế độ ăn trong các ngày lễ, Tết của phạm nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Phạm nhân lao động thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật thì định lượng ăn được tăng thêm nhưng tổng mức ăn không quá 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.
...

Dẫn chiếu tại khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định như sau:

Chế độ ăn, ở đối với phạm nhân
1. Phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, muối, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, chất đốt. Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật thì định lượng ăn được tăng thêm nhưng không quá 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, phạm nhân được ăn thêm nhưng mức ăn không quá 05 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.
...

Như vậy, chế độ ăn của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong các ngày lễ, Tết được tăng đến gấp 5 lần tiêu chuẩn so với ngày thường ngày thường.

Vào ngày thường chế độ ăn của phạm nhân được Nhà nước đảm bảo, tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng gồm:

- 17 kg gạo tẻ;

- 15 kg rau xanh;

- 01 kg thịt lợn;

- 01 kg cá;

- 0,5 kg đường;

- 0,75 lít nước mắm;

- 0,2 lít dầu ăn;

- 0,1 kg bột ngọt;

- 0,5 kg muối;

- Gia vị khác: tương đương 0,5 kg gạo tẻ;

- Chất đốt: tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than.

Tổ chức lao động cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 33 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định tổ chức lao động cho phạm nhân như sau:

- Căn cứ vào độ tuổi, sức khỏe, giới tính, mức án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của phạm nhân; điều kiện đất đai, tài nguyên, ngành, nghề, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, nguồn vốn mà trại giam đang quản lý và điều kiện cụ thể của trại giam; khả năng hợp tác với tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động cho phạm nhân, Giám thị trại giam lập kế hoạch tổ chức lao động cho phạm nhân trong năm, gửi cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để phê duyệt.

- Kế hoạch tổ chức lao động cho phạm nhân hằng năm phải có các nội dung cơ bản sau đây:

+ Tổng số phạm nhân, trong đó có số lượng phạm nhân đủ điều kiện lao động theo quy định của pháp luật;

+ Dự kiến chi phí cho lao động; trích khấu hao tài sản cố định;

+ Dự kiến kết quả lao động của phạm nhân; chênh lệch thu, chi trong tổ chức lao động của phạm nhân;

+ Dự kiến, đề xuất kế hoạch sử dụng kết quả lao động của phạm nhân.

- Trại giam tổ chức lao động cho phạm nhân theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Thi hành án hình sự 2019 phê duyệt.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hiền

Tết nguyên đán
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tết nguyên đán
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2025 là năm con gì? Tết Nguyên đán năm 2025 rơi vào thời gian nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Còn bao nhiêu ngày đến Tết 2025? Tết 2025 năm con gì? Tết 2025 bắn pháo hoa vào ngày nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tết Âm lịch 2025 vào ngày nào? Tết Âm lịch 2025 vào thứ mấy trong tuần?
Hỏi đáp Pháp luật
Mùng 1 Tết 2025 là thứ mấy? Làm việc vào ngày Tết Âm lịch 2025 được hưởng lương bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Tết 2025 rơi vào tháng mấy, ngày mấy dương lịch? Còn bao nhiêu tuần nữa đến Tết Âm lịch 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng tính tuổi âm 2024 chuẩn nhất cho các năm sinh?
Hỏi đáp Pháp luật
Tết Âm lịch 2025 là ngày nào? Người lao động được nghỉ mấy ngày?
Hỏi đáp Pháp luật
Rằm tháng giêng 2024 vào thứ mấy, ngày mấy dương lịch? Rằm tháng giêng 2024 thì người lao động có được thưởng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lễ vật cúng vía thần tài mùng 10 tháng Giêng gồm những gì? Ngày vía thần tài người lao động có được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm 2024 - Lịch vạn niên 2024: Xem chi tiết, đẩy đủ cả năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tết nguyên đán
601 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tết nguyên đán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào