Các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản từ ngày 01/01/2025 là gì?

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất thì Nhà nước có thể sử dụng những biện pháp nào để thực hiện điều tiết thị trường bất động sản? Mong được giải đáp thắc mắc!

Các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản từ ngày 01/01/2025 là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 77 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về nguyên tắc điều tiết thị trường bất động sản như sau:

Nguyên tắc điều tiết thị trường bất động sản
1. Nhà nước thực hiện điều tiết thị trường bất động sản thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở; bảo đảm cung cầu và cơ cấu sản phẩm bất động sản phù hợp theo từng giai đoạn của thị trường; bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững.
...

Theo đó, Nhà nước sẽ thực hiện điều tiết thị trường bất động sản thông qua các công việc sau:

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở

- Bảo đảm cung cầu và cơ cấu sản phẩm bất động sản phù hợp theo từng giai đoạn của thị trường

- Bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững.

Cụ thể các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản được quy định tại Điều 78 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 như sau:

[1] Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản.

[2] Điều chỉnh nguồn cung, cơ cấu thị trường bất động sản thông qua điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản.

[3] Gia hạn nộp thuế cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ.

[4] Hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đối với các loại hình bất động sản cần hỗ trợ, ưu tiên phát triển.

[5] Điều hành chính sách tài chính, tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp tình hình thị trường trong từng thời kỳ.

[6] Thực hiện điều hành chính sách khác để điều tiết thị trường bất động sản trong từng thời kỳ.

Quy định về điều tiết thị trường bất động sản cũng là một nội dung mới so với Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đang có hiệu lực thi hành

Các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản từ ngày 01/01/2025?

Các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản từ ngày 01/01/2025? (Hình từ Internet)

Ai sẽ có thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản?

Theo Điều 79 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản như sau:

Thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản
1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản quy định tại Điều 78 của Luật này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Trong thẩm quyền được giao, Chính phủ quyết định biện pháp điều tiết thị trường bất động sản thông qua điều hành thực hiện các chính sách đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, thuế, tín dụng, đất đai, tài chính quy định tại Điều 78 của Luật này.
3. Trường hợp vượt thẩm quyền, Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách, giải pháp điều tiết thị trường bất động sản.
4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Theo đó, để thực hiện điều tiết thị trường bất động sản thì cần thực hiện theo quy trình như sau:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong thẩm quyền được giao, Chính phủ quyết định biện pháp điều tiết thị trường bất động sản thông qua điều hành thực hiện các chính sách đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, thuế, tín dụng, đất đai, tài chính

Trong trường hợp vươt thẩm quyền thì Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách, giải pháp điều tiết thị trường bất động sản.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm những thông tin nào?

Theo Điều 71 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản như sau:

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
....
2. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm các thành phần sau đây:
a) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;
b) Phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;
c) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ gồm những nội dung sau:

[1] Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin gồm tập hợp các thiết bị cơ bản như sau:

- Thiết bị tính toán,

- Thiết bị kết nối mạng

- Thiết bị an ninh, an toàn mạng

- Cơ sở dữ liệu

- Thiết bị lưu trữ

- Thiết bị ngoại vi

- Thiết bị phụ trợ

- Mạng nội bộ.

[2] Phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

- Hệ điều hành,

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Phần mềm ứng dụng

- Phần mềm an ninh, an toàn mạng.

[3] Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản:

- Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Cơ sở dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; các chương trình hỗ trợ về nhà ở;

- Cơ sở dữ liệu về chương trình điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, về quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở;

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở, bất động sản; dự án nhà ở, bất động sản;

- Cơ sở dữ liệu về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch bất động sản, hợp đồng kinh doanh nhà ở, bất động sản;

- Cơ sở dữ liệu về kinh doanh dịch vụ bất động sản;

- Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Lưu ý: Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

Trân trọng!

Chu Tường Vy

Bất động sản
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Bất động sản
Hỏi đáp Pháp luật
Quỹ đầu tư bất động sản có được thực hiện phát triển dự án bất động sản hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bất động sản đưa vào kinh doanh là gì? Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thế chấp bất động sản có cần đi công chứng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản từ ngày 01/01/2025 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Tranh chấp quyền sở hữu với bất động sản tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài thì có được lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân môi giới bất động sản phải có đủ điều kiện gì để ký hợp đồng với sàn giao dịch bất động sản?
Hỏi đáp Pháp luật
Sale bất động sản có phải là môi giới bất động sản không? Cách tính tiền hoa hồng cho sale bất động sản hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Các yêu cầu đối với dự án bất động sản khi có quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật được đưa vào kinh doanh gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự kiến thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào kỳ họp Quốc hội bất thường khóa 15 khai mạc ngày 15/1?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bất động sản
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Bất động sản
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào